Hoe pakt de stad Halle de energiecrisis aan?

Nu de energieprijzen de pan uit swingen, en er niet onmiddellijk zicht is op een daling van de prijzen, dient het Halse college op korte termijn actie te ondernemen, aldus raadslid Sven Pletincx (N-VA). Hij interpelleerde het college op de jongste gemeenteraad. De stad laat weten de crisis aan te pakken.

“In Halle deed de stijging van de energieprijzen zich eind 2021 al behoorlijk voelen. De elektriciteitskosten strandden op 1.029.160 euro terwijl er 860.881 euro voorzien was. Ook de stijging van de gasprijzen deed zich al voelen. Er werd 367.418 euro geboekt tegenover een voorzien budget van 272.429 euro. Dit jaar zal deze significante prijsstijging zich enkel verderzetten met een peperdure rekening tot gevolg” zo weet Pletincx.

Het N-VA-gemeenteraadslid vraagt het college initiatieven te nemen om de rekening te drukken. Zelf denkt Pletincx aan het doven van de openbare verlichting aan monumenten en het verlagen van de temperatuur in openbare gebouwen. “De temperatuur in gebouwen en kantoren met één graad verlagen betekent een energiebesparing van 7%.” aldus Pletincx. Verder verwijst Pletincx naar de recent opgestelde inspiratielijst die door de Vlaamse regering werd verspreid. Deze bevat tal van creatieve voorstellen aan lokale besturen om energie te besparen.

Naast deze energiebesparende maatregelen moet de stad ook oog hebben voor mensen met financiële problemen ten gevolge van de energiecrisis. Extra maatregelen door het OCMW moeten bekeken worden.

Voorbereiden op de winter

Voor vele mensen zal de verwarmingskost deze winter zwaar om dragen zijn. “We moeten vermijden dat mensen thuis in de kou komen te zitten. De stad kan hier best op anticiperen en nu al nadenken over het ter beschikking stellen van verwarmde lokalen waar inwoners terechtkunnen tijdens de winter.” besluit Pletincx.

Reactie van het stadsbestuur:

“Iedereen wordt geconfronteerd met torenhoge energiefacturen en daarom heeft de stad niet getwijfeld en extra maatregelen getroffen om energiearmoede te bestrijden en energie te besparen in onze stad” aldus burgemeester Marc Snoeck (Vooruit)."Bovendien werkt de stad Halle al een aantal jaar structureel aan het energiezuinig maken van stadsgebouwen en het openbaar domein.  Dat blijkt dus vandaag de juiste keuze".

"Zo is in Halle momenteel 42 % van de openbare verlichting verled (gemiddeld in Vlaanderen 26 %). Doelstelling is 70 % in 2025 en 100 % tegen 2030. De meeste ledverlichtingspalen worden maximaal gedimd van 23u tot 6u."

"Ook in de stadsgebouwen werden de voorbije jaren o.a. oude lichtinstallaties vervangen door energiezuinige ledverlichting. Zo gebeurde een relamping in De Bres, het stadhuis, CC ’t Vondel, kinderdagverblijf ‘t Pagadderke en BKO De Varkenssnuit.  Het concrete voorbeeld is de relamping van 2019 in het stadhuis die voor een daling van het elektriciteitsverbruik van ongeveer 50.000kWh in 2020 zorgde. Ook het plaatsen van zonnepanelen in 2020 zorgde daar dan weer voor een daling van om en bij de 100.000kWh in 2021."

"Er wordt verder ingezet op het plaatsen van zonnepanelen en het isoleren van de stadsgebouwen."

"Maar de huidige energiecrisis dwingt ons om te versnellen en verder te gaan. Daarom blijven we niet bij de pakken zitten en worden op korte tijd nog heel wat andere maatregelen ingevoerd.” besluit Marc Snoeck.

“Door zelf het goede voorbeeld te geven, wil de stad haar inwoners zo goed mogelijk door de energiecrisis loodsen. Een energiezuinig, duurzaam en sociaal beleid staat daarbij centraal.” Zegt schepen Pieter Busselot (CD&V)

“In de eigen gebouwen zetten we de verwarming alvast lager. De burelen worden geoptimaliseerd zodat we minder kantoorruimte moeten verlichten en verwarmen. Het personeel wordt gesensibiliseerd door o.a. de liften niet te gebruiken, om vaker de fiets te gebruiken en er komen minder koelkasten, .. De kerstverlichting in de winkelstraten wordt behouden, maar de kerstverlichting aan de stadsgebouwen wordt niet aangebracht.

De maximumtemperatuur van de douches in De Bres en het stadsmagazijn wordt verlaagd. En ook in Sportoase Hallebad worden maatregelen genomen i.v.m. de temperatuur van het water van het zwembad en de douches.

We volgen de situatie op de voet en kunnen dan ook niet uitsluiten dat er in de toekomst nog bijkomende maatregelen nodig zullen zijn,” aldus Pieter Busselot.  We denken hierbij aan het doven van de openbare verlichting; maar dit zal gebeuren in samenwerking met andere gemeenten."

"Energiearmoede treft vooral huishoudens met een laag inkomen.  Mensen die in energiearmoede leven, kunnen doordat lage inkomen hun hoge energierekening niet betalen. Om de energiearmoede te bestrijden, nam de stad de voorbije jaren al heel wat maatregelen.  Samen met voorzitter Peggy Massien van het Bijzonder Comité Sociale Dienst wordt eerstdaags bekeken welke extra maatregelen er nog kunnen genomen worden."

Extra aanvulling van schepen Pieter Busselot:

"Bovendien werkt de stad Halle al een aantal jaar structureel aan het energiezuinig maken van stadsgebouwen en het openbaar domein.  Dat blijkt dus vandaag de juiste keuze anders had de factuur hoger geweest. De huidige stijging van de energieprijzen is ongekend en is ook niet in te schatten waar dit zal eindigen. Men spreekt hier van energiekosten, welke dus met de stijgende energieprijzen hoger kan zijn ondanks dat er minder verbruikt wordt. In die zin is het baseren op facturen niet de juiste manier om de inspanningen van het verleden in te schatten."

"De initiatieven die hier gevraagd werden, waren reeds opgenomen in onze lijst met maatregelen welke op zich nog veel verder gaan. We zullen de situatie ook continue moeten monitoren om te kijken of we bijkomend nog maatregelen nemen."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?