Hinder door aanleg waterleiding Assesteenweg

Hinder door aanleg waterleiding Assesteenweg

De Watergroep gaat een nieuwe toevoer- en distributieleiding aanleggen langs de Assesteenweg, tussen de Hondenstraat en de Molenstraat. Deze werken brengen hinder met zich mee van 18 september tot en met 25 oktober.

De toevoerleiding zal aangelegd worden langs de pare zijde van de straat door middel van twee boringen. Een eerste boring start vanaf huisnummer 60 tot rechtover de Hondenstraat. Een tweede boring zal worden uitgevoerd vanaf huisnummer 60 tot de Molenstraat.

De distributieleiding zal worden uitgevoerd in open sleuf en situeert zich eveneens aan de pare zijde van de straat tussen huisnummers 70 en 88.

Deze werken zullen starten op maandag 18 september 2017. De totale uitvoeringstermijn werd geraamd op anderhalve maand.

Deze vooropgestelde timing kan mogelijk, door weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden, nog wijzigen.

Onvermijdelijk zullen deze werken hinder veroorzaken voor bewoners en het verkeer in de buurt:

-De Fietsers zullen vanaf Assesteenweg 125 (school) tot aan het kruispunt Lombeeksesteenweg-Edingsesteenweg-Negenbunderstraat naar het fietspad aan de overzijde van de straat worden geleid, en dit gedurende de volledige uitvoeringsperiode (van 18/09/2017 t.e.m. 25/10/2017)

-Een snelheidsbeperking van 50km/u zal ingevoerd worden ter hoogte van de werkzone

- De Molenstraat, de Oude Geraardsbergsestraat en de Ter Heidestraat zullen een paar dagen afgesloten worden voor het verkeer (tijdstip hiervan is afhankelijk van de vooruitgang van de werken). Hiertoe worden tijdig de nodige omleidingen gerealiseerd.

- De distributiewerken gaan gepaard met korte wateronderbrekingen (o.a. voor overkoppelen van de huishoudelijke aftakkingen op de nieuwe leiding). De betrokken bewoners zullen hiervan tijdig verwittigd worden. De woningen zullen tijdens de sleufwerken steeds bereikbaar blijven.

- Voor het intrekken van de boorbuis (toevoerleiding) dient de leiding uitgelegd te worden voorbij de werkzone (vanaf Molenstraat tot ± huisnummer 152 (houthandel Van Der Perre), waardoor de betrokken woningen/handelszaken gedurende maximaal twee dagen niet met voertuigen toegankelijk zullen zijn (leiding Ø355mm ligt op dat moment bovengronds). De betrokken bewoners/handelaars zullen hieromtrent nog bijkomend ingelicht worden.

Vragen?

Indien je vragen of opmerkingen hebt kun je contact opnemen tijdens de kantooruren met aannemer Visser & Smit Hanab, de heer Jens Van Der Steichel (0472/04.52.45 - j.Vandersteichel@vshanab.be) of de projectverantwoordelijke van De Watergroep, dhr. Tim Roggeman (0499/77.83.08 - tim.roggeman@dewatergroep.be).

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?