Het moment om de Zennevallei toeristisch in de markt te zetten is aangebroken

Vandaag en morgen proeven we van de Zennevallei. Wie geboren en getogen is in een gemeente langs deze rivier heeft er een eigen kijk op. De Zennevallei is meer dan de Ring, de bedrijven, de ‘vaart’ en de drukte. In twee gesprekken komt de identiteit op tafel, met de lambiekbieren als rode draad door het streekverhaal. De Zenne is dan de blauwe ader. En de fierheid voor de streek? Die is er, zeker. Voor onze weekendreeks rond toerisme, recreatie, vrije tijd en streekidentiteit in het Pajottenland, de Zennevallei en de Denderstreek kloppen we vandaag aan bij Minister Ben Weyts. Hij had voor Persinfo nog een plekje vrij in zijn drukke agenda. Als Minister van De Vlaamse Rand is hij samen met de stad Halle en de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw de grondlegger van het project ‘Zennevallei Hergist’. Een gesprek met een rasechte Dworpenaar die de streek mee op de kaart wil zetten.

De Zenne, met haar bermen en beemden, heeft de laatste jaren een metamorfose doorgemaakt. Op meerdere plaatsen is de overwelving weggehaald en er wordt geïnvesteerd in meer groen en rustplekken. De blauwe ader verbindt de Zennegemeenten, maar de regio heeft veel meer te bieden. De lambiekbieren veroveren de wereld, en er hangt een mooi verhaal aan vast. De streek heeft nog een portie cultuur en een oud industrieel verleden waarover iets te vertellen valt. De Zennevallei en haar identiteit promoten en valoriseren, dat maakt deel uit van het project ‘Zennevallei Hergist’.    

Dag mijnheer de Minister, Zennevallei Hergist, dat is duidelijk een knipoog naar de lambiekbieren?  

Minister Ben Weyts: “Dat klopt helemaal. Het meest toeristische product uit de Zennevallei, dat zijn onze lambiekbieren. Unieke dranken en internationaal aan een opmars bezig. En bovendien is het een product dat een sterk verhaal meedraagt. Vroeger waren er in Dworp enkele stekers, zoals in alle gemeenten van de brede regio. Door de opgang van de zoete bieren ging het verbruik van lambiek, geuze en kriek steeds meer in een neerwaartse trend. Op de duur bleven er slechts enkele lambiekbrouwers over. De stekers moesten allemaal bij dezelfde brouwers terecht voor hun lambiek. Maar ook het aantal stekers daalde mee met het dalende verbruik. Dan kwam er een mooie samenwerking tussen de laatste lambiekbrouwers, waarbij Armand Debelder, ons net ontvallen, een belangrijke rol speelde. Samen richtten ze de Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambiekbieren (HORAL) op en Armand werd de eerste voorzitter. Binnen HORAL moesten ze enkele problemen oplossen, waar bij de dalende afzet en productieproblemen de belangrijkste waren.”

Intussen is het tij volledig gekeerd en groeit de belangstelling van over de hele wereld. 

“Juist. Bierliefhebbers op zoek naar de echte smaak hebben de lambiekbieren terug ontdekt en omarmd. De internationale interesse groeit elk jaar, en in de regio zijn een aantal ondernemers al gaan samen zitten om nieuwe belevingsproducten te ontwikkelen. Die ondernemers moeten we betrekken bij de plannen die we willen uitwerken met het project Zennevallei Hergist.”

Ben Weyts:
Het is de ambitie om een Zennepad aan te leggen van Lembeek tot Drogenbos en op bepaalde plaatsen nog meer overwelving weg te halen.

Zennevallei Hergist focust op economie, ecologie, culturele en toeristische uitstraling. Eigenlijk lopen deze pijlers lopen door mekaar en hebben ze allen te maken met streekidentiteit. De lambiekbieren hebben wellicht een belangrijke plek in dit economisch-toeristisch verhaal?

“Dat is zo. Die bieren zijn echt ons uniek product. Het brouwproces voor lambiek vind je alleen in de Zennevallei en het Pajottenland. We willen ook hoog inzetten op de Zenne zelf, de blauwe ader van onze streekidentiteit. De rivier werd destijds overwelfd onder meer omwille van de geurhinder. Vandaag stroomt er veel properder water door de Zenne en is een deel van de overkapping al weggehaald. Dat geeft kansen tot aanleg van meer groen. Het eerste Zenneterras, langs de waterkant, is intussen een feit. Twee andere worden momenteel afgewerkt. Via het project willen we de Zenne terug geven aan de mensen. Op vele plaatsen is het fantastisch mooi langs de Zenneboorden. Het is de ambitie om een Zennepad aan te leggen van Lembeek tot Drogenbos en op bepaalde plaatsen nog meer overwelving weg te halen. Behalve wandelen en fietsen is kajakken misschien een optie. In Halle stroomt de Zenne onder het kanaal door. Waar ze ‘boven’ komt, moeten we bekijken om een mooi kajaktraject uit te werken tot in Drogenbos. De drie gemeenten hadden vroeger zware industrie, ook op dat gebied hebben we een gemeenschappelijk kanaalverleden. Een voorbeeld? We denken eraan werk te maken van de oude Catalasites in Drogenbos en in Huizingen. De Zennevallei is een regio van traditie met ambitie.”

Zijn de bedevaarten en de basiliek van Halle een onderwerp om mee te nemen binnen het project?

“Dat kan zeker een rol spelen. En denk ook aan Filips De Stoute, hertog van Bourgondië, die in 1404 stierf in Halle.” 

Welke cultuuriconen uit de Zennevallei kan je naar voor schuiven?

“Met Felix De Boeck en Herman Teirlinck hebben we twee figuren die de regio verbinden over de gemeentegrenzen. Het zijn twee iconen die echt naam hebben in de cultuurwereld. Met FeliXart en de hoeve is al een mooi traject afgelegd en ik ben er in geslaagd om het Teirlinckhuis te kunnen behouden voor de huidige en toekomstige generaties. Daarmee kunnen we ook het cultuurtoerisme een aanbod doen.”

Minister Weyts en de drie burgemeesters bij de voorstelling van Zennevallei Hergist in november 2021. Lees verder onder de foto.

foto: Jan Demol

Zijn de inwoners van de Zennevallei fier dat dit hun thuisregio is?

“Degenen die hier al jaren wonen, zijn dat zeker. Onze streek zit geprangd tussen twee gewesten, Brussel en Wallonië. Voeg daar de taalproblematiek aan toe en dan weet je dat een aantal mensen dit minder uitdragen. De openbare besturen zijn zich wel bewust van dat streekgevoel. Zoals ik al vertelde, Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw zijn verbonden door de rivier en werken ook samen in de politiezone. Voor Zennevallei Hergist vonden we mekaar ook vlot.”

Zullen de overheden het voorbeeld geven voor de samenwerking in de Zennevallei?

“Voor dit project nemen we met de drie gemeenten het voortouw. Van bij aanvang betrekken we ondernemers uit enkele sectoren, waaronder de lambiekbrouwers en geuzestekers. Ze werken al aan arrangementen. We willen het zeker van onderuit zien groeien. Dat geeft meer slaagkansen. Er komt een triënnale om de streek in de kijker te zetten. Het project loopt tot 2024 en het is de bedoeling om tegen dan de kiemen te leggen. Hopelijk blijft de Vlaamse Overheid het nadien verder oppikken.”

Enkele streekorganisaties werken rond erfgoed en landschap met de regio-omschrijving van 16 of 17 gemeenten uit het Pajottenland en de Zennevallei. Is het de bedoeling om ook die samenwerking naar het Pajottenland op te zoeken met Zennevallei Hergist?     

“Laat ons eerst voor eigen deur beginnen met een aantal zaken op te zetten. Aansluitend kunnen we bekijken hoe we verder werken, onder meer richting Pajottenland. Onze buurregio heeft de laatste jaren een mooi parcours afgelegd. Door het streekmerk is de bekendheid van het Pajottenland gestegen. De gedrevenheid die we daar zagen, onder meer economisch, was in de Zennevallei verloren gegaan. We moeten er nu, door de opwaardering van de lambiekbieren en de Zenne, weer ‘zwier’ in krijgen. De eerste tekenen zijn zeker positief.”

Ben Weyts:
Het Pajottenland mag de ambitie hebben om landschapspark te worden. De regio heeft een goed aanbod voor bezoekers.

Het Pajottenland wordt via internet veel opgezocht om te bezoeken en om te recreëren. Heeft dat ook te maken met de streekidentiteit? 

“Pajottenland en Zennevallei zijn twee regio’s met een eigen invulling en een eigen identiteit. Je moet ze met hun streeknaam naar voor schuiven. Groene Gordel is in dat opzicht een moeilijk concept. Die gebiedsomschrijving is te groot en je kan geen identiteit aan die naam vastkleven.”

Het Pajottenland staat op de voorlopige lijst als kandidaat-landschapspark. Kan dat voor het Pajottenland een extra stimulans beteken op toeristisch gebied?

“Zeker. Het Pajottenland mag die ambitie ook hebben. De regio heeft een goed aanbod voor bezoekers. Ik sta achter de kandidatuur en ga die zeker bepleiten binnen de Vlaamse Overheid.”

Er is ook een kandidatuur voor de Brabantse Wouden als Nationaal Park. Daar is de Zennevallei bij betrokken.

“Hierin spelen enkele niet aaneengesloten wouden of bossen een hoofdrol, vanaf het Meerdaalwoud over het Zoniënwoud tot het Hallerbos. Zelf hoop ik dat we daar ook nog Lembeekbos kunnen laten op aansluiten. Met de Vlaamse Overheid heb ik ervoor gezorgd dat een stuk langs de Nijvelsesteenweg is aangekocht, we schuiven dus al op. Vroeger redeneerden we vooral behoudsgezind. We werkten om geen groen te verliezen. Nu pakken we het offensiever aan. In de Vlaamse Rand zijn we 100.000 bomen aan het planten. We gaan dat aantal optrekken naar 150.000.”

Minister Weyts onthult samen met Johan Musseeuw een bord van 'De koers komt thuis-challenge' in augustus 2021. Lees verder onder de foto.

Wat is het favoriete plekje van Ben Weyts in eigen regio?

“Ik ben nogal gehecht aan mijn dorp Dworp. Ik ben een kind van onder de kerktoren en woon nu 150 meter van mijn ouderlijk huis. En in die omgeving ga ik ook fietsen, wandelen en lopen, ook met de hond. Ik loop graag richting Hallerbos, je hebt er enkele valleien, het is een mooi plekje.”

Welke streekproducten heeft u in huis?

“Uiteraard geuze en kriek. Kriek liefst van 10 tot 15 jaar, dat versterkt de fruitsmaak. Een product uit de brede regio waar vele van onze beenhouwers fier op mogen zijn, dat zijn witte en zwarte pensen. Geef mij maar een zwarte pens die net van de barbecue komt. De rooksmaak komt dan nog meer tot uiting. Of plat special, nog zo’n typisch streekgerecht. Dat staat jaarlijks op het menu bij ons eetfestijn. En om nog eens de link te leggen naar Zennevallei Hergist: we gaan niet alleen de lambiekbieren een mooie plaats geven. We hebben bijvoorbeeld ook goeie kazen, jenevers en andere producten die we kunnen promoten.”

Staat er voor 2022 al iets in uw agenda om te beleven in de streek?

“Niet echt. Wandelen, lopen en fietsen zal ik blijven doen in de buurt.”

Lees meer over 'Toerisme en vrije tijd' op persinfo.org

 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?