“Het krakkemikkige pad van Lennikse Open VLD-CD&V”

Volgens het oppositiekartel N-VA-Lennik² is het Lennikse college van burgemeester en schepenen totaal ongeloofwaardig geworden.

“Er lopen veel zaken verkeerd in de gemeente en wij merken dat op. Het begon met de afdanking van personeel dat kort nadien deels weer werd aangeworven. De verkeersafwikkeling loopt in het strop want er rijdt nu veel meer zwaar verkeer door het centrum. Er wordt geweigerd te controleren op de toepassing van de zone 30”, begint LENNIK²-voorzitter Etienne Van Vaerenbergh zijn betoog.
“En dan hebben we de personeelsvlucht uit het gemeentehuis. Na het diensthoofd Ruimtelijke Ordening werd de tweede hoogste ambtenaar weg gepest. Door de hetze tegen hem is de gemeentesecretaris uit miserie thuis gebleven. Dat gebeurt om de echtgenoot van een schepen toe te laten gemeentesecretaris te worden. Het is misschien zijn recht dat te beogen, maar moet daarom personeel weggepest worden? Het bestuur heeft al een poging ondernomen om de gemeentesecretaris af te zetten maar beschikte toen over geen meerderheid”, gaat de voorzitter verder.

Gemeentefinanciën

De burgemeester beweert dat Lennik financieel gezond is. “Het is toch normaal dat je veel geld over houdt als je niets ten uitvoering brengt. Bovendien heeft de gemeente grote bedragen ontvangen voor de kosten van de brandweer, die tijdens de vorige legislatuur al aan Lennik hadden moeten betaald worden. Er werd wel al veel een beroep gedaan op studiebureaus maar buiten wat stenen verleggen is er nog niets noemenswaardigs gebeurd”, stelt Etienne Van Vaerenbergh vast.

Geen meerderheid?

N-VA - Lennik² hield de jongste weken de persartikels bij en bundelde deze. Zie: De Pers

Het bestuur raakte op de gemeenteraad al twee keer zijn meerderheid kwijt. “We vragen ons af of het bestuur wel nog over een meerderheid beschikt en wat te denken over een burgemeester die tijdens de gemeenteraad liegt.

Kunnen deze collegeleden nog samen door één deur en zijn ze in staat om nog verder te besturen? Hoe kan je nog een geloof hechten aan een bestuur als ze over belangrijke zaken niet de waarheid vertellen. Elkaar in de media van rotte vis verwijten en dan achteraf weer verklaren dat er geen vuiltje aan de lucht is!”, zegt Etienne Van Vaerenbergh.

“Er zijn de conflicten in het schepencollege, ze zetten de ambtenaren tegen elkaar op door ze elkaar te laten controleren, ze zetten de verenigingen tegen elkaar op met de gezondheidswandeling, ze creëren conflicten met handelaars door alleen het centrum bij een promotieactie te betrekken. En ja, ook wij onderschrijven dat ze arrogant zijn! ”

Gemeenteraadsleden mogen volledige dossiers niet zien

Gemeenteraadslid Geert De Cuyper stelt vast dat het gemeentebestuur stukken van dossiers achter houdt als hij vraagt om die te mogen inzien. “Men gaf me alleen college- of gemeenteraadsbesluiten ter inzage maar niet de documenten waar ik herhaaldelijk om vroeg. Ik vind het spijtig dat een deel van de administratie dit spel mee speelt. Op die manier wordt de democratie met de voeten getreden. Ik heb er mee moeten dreigen om naar de hogere overheid te stappen."

De Cuyper vroeg onder meer inzage in dossiers rond de dekenijtuin en de nieuwe feestzaal. “Het Agentschap Wegen en Verkeer gaf een negatief advies voor de bouwvergunning van de feestzaal omdat men over de bouwlijn wil gaan. De aannemer van de werken in de dekenijtuin, die een veel goedkopere offerte indiende dan zijn concurrenten, zou nu een meerprijs van 4.000 € vragen en stellen dat hij vooraf niet alle plannen heeft gekregen. Maar we krijgen de dossiers niet te zien. We vragen ook tevergeefs alle dossiers waarin Haviland werd aangesteld.”
Volgens gemeenteraadslid Kristien Van Vaerenbergh toont dit aan dat het gemeentebestuur slecht functioneert. “Toen we het dossier van de integratie van de gemeente met het OCMW vroegen, bleek het dossier te bestaan uit slechts 3 mails.”

Liegen

“We zullen hen tijdens de gemeenteraad het vuur aan de schenen leggen, want we willen weten waarom ze de waarheid niet zeggen, waarom ze niet in aantal waren.
De burgemeester moet niet in een slachtofferrol kruipen en aan ons verwijten dat we de gemeenteraad van september verlieten want zelfs als we gebleven waren beschikte ze niet over een meerderheid om haar agendapunten goed te keuren".


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?