Het geheim dossier van de spooroverwegen? Gebrek aan communicatie.

DVP (Door en Voor Pepingen) vroeg meermaals tijdens de gemeenteraadszittingen naar de stand van zaken over het onderwerp sluiten overwegen in Bellingen en overleg met Infrabel. In zitting van 23 maart 2021 kreeg DVP het antwoord van huidig beleid dat de informatie opgevraagd was bij Infrabel. Hierna niets meer over vernomen, tot een brief die 3 juni in de bus viel.

“Blijkbaar stelt Infrabel ons als inwoners in kennis dat ze de komende maanden een aanvraag tot omgevingsvergunning gaan indienen en de overweg in Hoge Kouter reeds vanaf 25 juni om 22 u definitief afgesloten zal worden. Was het huidige college van burgemeester en schepenen hiervan niet reeds op de hoogte ?”

"Er was blijkbaar al een overleg op 26 februari 2021 en 12 mei 2021 tussen het college van burgemeester en schepenen en Infrabel over de ontwerpplannen. Dit kunnen we nu vaststellen in een collegeverslag van 17 mei 2021 pas overgemaakt aan de gemeenteraadsleden op 3 juni 2021. Waarom werd hierover niets gezegd als er over het onderwerp een vraag werd gesteld op verschillende gemeenteraadszittingen? Is dit een bewuste strategie vanwege LVB om geen inspraak, dialoog en participatie te moeten doen, waar ze in haar programma zo de mond van vol had in haar verkiezingsprogramma?" vraagt DVP-gemeenteraadslid Kristof De Cuyper zich af.

“Blijkbaar stonden de borden met tekst "overweg afgesloten vanaf 25 juni 22 uur" reeds aan de overweg te Beert alvorens de brieven in de bus werden ontvangen. Nogmaals het bewijs dat het huidig bestuur deze visie van Infrabel reeds wist. Waarom werd hierover niets gecommuniceerd als er over het onderwerp een vraag werd gesteld op verschillende gemeenteraadszittingen?”

"Het is opnieuw duidelijk dat LVB geen inspraak wenst. Het is opnieuw duidelijk dat huidige Pepingse college van burgemeester en schepenen geen respect heeft voor de gemeenteraad en haar werking. Kan men hier nog echt spreken van openheid, medewerking en transparantie van het huidige beleid LVB of eerder toch opnieuw van Loze Valse Beloften?”

“We concluderen dat er jammer genoeg opnieuw sprake is van een groot gebrek aan communicatie door dit bestuur. Vanuit DVP doen we opnieuw een oproep om echte inspraak te geven aan inwoners (omwonenden en passanten), aan de adviesraden , aan deskundigen in de materie en aan gemeenteraadsleden, als het nog niet te laat is”, aldus DVP gemeenteraadslid Kristof De Cuyper.

Ingezonden foto

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?