Het ‘Drasop-brug Open’ Comité vraagt interpellatie op gemeenteraad

Op dinsdag 23 juli werd een delegatie van het ‘Drasop-brug Open’ Comité ontvangen door Bram Vandenbroecke, schepen van mobiliteit en de verantwoordelijk van de cluster openbaar domein van de stad Halle.

 Het was een informatief gesprek waarbij schepen Vandenbroecke het afsluiten van de Drasop-brug onderbouwde met twee argumenten inzake sluipverkeer en leefbaarheid van de buurt.

“De ‘Drasop-brug Open’-delegatie wees op haar beurt op de impact van het afsluiten waarbij niet alleen Krabos als straat betrokken is maar de hele Kesterbeekbos-wijk in Buizingen en vele straten in Essenbeek. Gezien de reacties vanuit het Maasdal kunnen we zelfs stellen dat het probleem uitdijt tot in Lembeek.”, zegt Karlien Luyckx van Het Drasop-brug Open Comité.

 Het comité deelde eveneens mee dat het het gevoel van ‘afgesloten te zijn van Buizingen’ bij de vele buurtbewoners van Kesterbeekbos, Krabos en omgeving hoog zit. Hen laten rondrijden via Dworp of Essenbeek bemoeilijkt de verkeersituatie aanzienlijk.

 Op dezelfde dag maakte minister Ben Weyts bekend dat de nieuwe Drasop-brug geschikt zal zijn voor alle verkeer inclusief autoverkeer. Het comité kan zich vinden in de smallere brug met een beurtelingse passage van auto’s.

 Het ‘Drasop-brug Open’ comité heeft na de vergadering op het Stadhuis beslist om gebruik te maken van het ‘interpellatierecht’ van de burger op de Gemeenteraad.

 Het aanvraagdossier wordt vrijdag 26 juli ek. overhandigd op het Stadhuis. “De bedoeling van het comité is het stadsbestuur toe te spreken in naam van de buurtbewoners en van meerdere Hallenaren uit Buizingen, Essenbeek en Lembeek die dagdagelijks moeten rondrijden door de afgesloten brug. De voorbije dagen is het immers zeer duidelijk geworden welke omvangrijke steun het comité van de buurtbewoners en van aanpalende wijken uit deze deelgemeenten geniet.  Al hun praktische bezwaren zullen op de Gemeenteraad naar voor gebracht worden”, aldus  Karlien Luyckx.

 Van zodra het schepencollege de interpellatie ontvankelijk verklaard heeft en er een datum voor deze interpellatie is vastgesteld zal het ‘Drasop-Brug Open’ comité hierover naar de buitenwereld communiceren. Iedereen kan met het Comité contact opnemen via dit e-mailadres : drasopbrugopen@gmail.com

 Bij de ingezonden foto:

 De delegatie van het ‘Drasop-brug Open Comité van links naar rechts :  Freddy Debast, Stefaan Deneweth en Karlien Luyckx. Om aan te tonen dat de desiderata van het Drasop-brug Open Comité niet alleen gedragen worden door de buurtbewoners maar ook door een grote groep inwoners van Essenbeek, Buizingen en Lembeek besliste het comité om een interpellatie op de Gemeenteraad te laten agenderen. Ondertussen worden alle specifieke problemen die de afgesloten brug veroorzaakt door het comité in kaart gebracht.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?