Het boek ‘Groot-Ternat in de Groote Oorlog’ verschijnt binnenkort

In september verschijnt het boek Groot-Ternat in de Groote Oorlog zoals beschreven in de nationale en internationale pers. Op basis van honderden berichten in vooral Belgische, Franse, Engelse, Nederlandse, Duitse en Oostenrijkse kranten wordt de situatie in Groot-Ternat tijdens de eerste wereldoorlog beschreven.

Die krantenberichten worden aangevuld met informatie die deze berichten in het juiste kader plaatsen. “Zo krijgt u een zeer goed beeld van wat er in die tijd leefde in onze drie dorpen. U zal bijvoorbeeld vernemen dat er in Wambeek een krijgsgevangenenkamp is geweest.  Illustraties maken het beeld nog vollediger. En in voetnoten wordt doorverwezen naar andere bronnen waar nog meer te lezen valt. Honderden personen uit Groot-Ternat worden bij naam vermeld, en u kan ze in dit boek allemaal gemakkelijk terugvinden met een personenregister. Er is ook een plaatsnaamregister en een zaakregister, zodat het boek ook gemakkelijk te gebruiken is bij verder onderzoek”, vertelt Dirk Lindemans.

De auteur is Ternattenaar Dirk Lindemans. Tot voor kort was hij nog advocaat. Maar nu heeft hij meer tijd om zich bezig te houden met zijn geliefd Ternat. Hij schreef al eerder geschiedkundige bijdragen in het Sint-Gertrudisblad over de Dreef, de Sint-Gertrudiskerk, enz…

Schepen Gunter Desmet heeft het woord vooraf geschreven.

De publicatie is gepland voor september 2019. Het boek zal dan 15 € kosten. Bij voorinschrijving bespaart u 20 %, en betaalt u maar 12 €. Wie vooraf inschrijft en betaalt, kan zijn boek afhalen op de receptie in het gemeentehuis van Ternat op donderdag 19 september 2019 om 19  uur, waar het boek wordt voorgesteld. Nadien kunnen voorinschrijvers het boek ook afhalen in de Bibliotheek van Ternat en bij de secretaris van de Koninklijke Cultuur- en heemkring van Ternat Dreef 14 te 1740 Ternat. Daar kan u het nadien ook kopen voor 15 €. Verzenden kan ook, maar dan moet u 5 euro extra betalen.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?