Het aantal windturbines in Vlaanderen kende in 2011 een zeer sterke groei

VLAANDEREN - In 2011 nam het aantal windturbines in Vlaanderen sterk toe. Terwijl er in 2010 slechts 10 windturbines bij kwamen, werden er in 2011 niet minder dan 41 geïnstalleerd. Hierdoor zijn er nu 191 windturbines in Vlaanderen met een totaal vermogen van 341,7 MW. Deze toename ging gepaard met een investering van 150 miljoen euro die merendeels in Vlaamse werkgelegenheid werd omgezet.

De groei kwam er door een aanpassing aan de wetgeving in 2009 waarvan de vruchten nu geplukt worden. Het is echter nog te vroeg om victorie te kraaien. De Vlaamse WindEnergie Associatie (VWEA) vraagt aan de Vlaamse overheid om snel werk te maken van de unieke vergunning en knopen door te hakken in het groenestroombeleid. Op die manier is 1.500 MW windvermogen tegen 2020 haalbaar; goed voor een kwart van het elektriciteitsverbruik van alle gezinnen in Vlaanderen.

In Vlaanderen zijn 12 nieuwe parken in gebruik genomen. Het gaat om 41 nieuwe windturbines met een gezamenlijk vermogen van 92,3 MW. De nieuwe turbines zijn hoofdzakelijk opgericht in Oost-Vlaanderen (14), Antwerpen (10) en Limburg (8). In Vlaams-Brabant zijn 5 turbines gezet en in de meest windrijke provincie West-Vlaanderen slechts 4.

Met deze cijfers kunnen we het povere jaar 2010 enigszins rechttrekken. Toen kwam er een netto-vermogen van 19,9 MW bij. Het nieuw opgesteld vermogen in 2011 ligt dus meer dan vier keer hoger dan in 2010.

Eind 2011 staat de teller hiermee in Vlaanderen op 191 turbines of 341,7 MW aan windvermogen. Dit opgesteld vermogen kan stroom opwekken voor 195.000 gezinnen. “Hiermee plukken we de vruchten van onze inzet in het verleden.”, stelt Chris Derde van VWEA. “Deze groei komt er als gevolg van een rechtzetting in de wetgeving ruimtelijke ordening. In 2009 maakte het Vlaams Parlement de inplanting van windturbines in landbouwgebied bij wet mogelijk. Aangezien de inplanting en realisatie van windparken niet over één nacht ijs gaat, plukte de sector daar in 2011 pas de vruchten van.”

De resultaten mogen gezien worden, maar zijn niet zaligmakend. Anno 2011 zit de windenergiesector nog steeds ver beneden de Vlaamse doelstelling van 550 MW voor 2010. Uit een intern onderzoek van de sector blijkt dat zelfs een vermogen van 1.500 MW tegen 2020 haalbaar is. Dit is goed voor het verbruik van 850.000 gezinnen. Maar hiervoor moet de overheid enkele noodzakelijke stappen zetten.

VWEA kijkt reikhalzend uit naar de realisatie van de eengemaakte vergunning. Deze unieke vergunning (bouw- en milieuvergunning in 1) kan de administratieve lasten verminderen en lange procedureslagen vermijden. Ook pleit VWEA voor het op korte termijn doorhakken van knopen inzake het groenestroombeleid. Door het uitblijven van beslissingen heerst onzekerheid en blijven investeringen uit. 2012 dreigt zo een herhaling van 2010 te worden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?