Herne krijgt nog zittingen van het vredegerecht en juridische bijstand

HERNE – Het vredegerecht van Herne is sinds 1 februari gesloten en overgebracht naar Ruisbroek. Toch zullen er nog zittingen van de vrederechter plaatsvinden. Ook het Bureau voor Juridische Bijstand blijft actief in Herne.

Door de hertekening van het gerechtelijk landschap werd het vredegerecht van Herne gesloten. De inwoners van Herne, Bever, Gooik en Galmaarden zouden zich voortaan naar het vredegerecht in Ruisbroek moeten begeven. Door de grote afstand en de moeilijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer worden

Burgemeester Kris Poelaert contacteerde daarover de minister van justitie. “We begrijpen dat het vredegerecht werd gecentraliseerd in Ruisbroek omdat er veel meer zaken uit die regio werden behandeld maar voor de inwoners, die onder het vredegerecht van Herne vielen,  is de afstand wel bijzonder groot geworden.”

De burgemeester vroeg aan de minister of er eventueel toch zittingen van de vrederechter konden plaats hebben in Herne.  “De minister liet ons weten dat het mogelijk is om zittingen ‘sous l’ arbre’ te organiseren in Herne”, zegt Poelaert.

Het OCMW van Herne stelt de raadzaal van het OCMW ter beschikking voor de zittingen. Morgen gaat er al een eerste bespreking door.Het is nog niet geweten wanneer de eerste zitting zal plaats hebben.

De minister liet ook weten dat er in de derde fase van de hertekening van het gerechtelijk landschap er ook een geografische herindeling kan komen, maar dat kan nog een tijd op zich laten wachten.

Bureau voor Juridische Bijstand

In het gebouw van het vredegerecht in Herne gingen er ook raadplegingen van het Bureau voor Juridische Bijstand door. Dat is een initiatief van de balie waarbij mensen een eerste richtinggevend advies kunnen krijgen. “Voor vele mensen is dat een eerste oplossing voor ernstige problemen waar ze geen weg mee weten”, zegt meester Thierry Taffijn. “We krijgen alle soorten vragen, zowat het volledige juridische jargon komt aan bod. Het gaat van financiële over familiale problemen, burenkwesties, pesten op het werk, vergunningen en zo voort. Dikwijls kunnen wij hen in enkele minuten tijd op de goede weg zetten. Als ze er voor in aanmerkingen komen wordt er hen aan pro deo advocaat toegewezen.”

De zittingen van het BJB zullen ook plaats hebben in de raadzaal van het OCMW van Herne, links van het gebouw van het vredegerecht. De zittingen gaan door op elke eerste donderdag van de maand om 11 uur.

Wie een beroep wil doen op het Bureau voor Juridische Bijstand kan contact opnemen met het vredegerecht op telefoonnummer:  02-333.82.20 of met het OCMW van Herne, Bever, Gooik en Galmaarden om een afspraak te maken.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?