Herne, Galmaarden en Bever verkopen brandweerpost aan brandweerzone

De gemeenten Galmaarden, Bever en Herne verkopen de brandweerkazerne in de Hernestraat in Tollembeek aan de brandweerzone. Dat is een financiële opsteker voor de gemeenten.

Door de wet 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid dienen de kazernes te worden overgedragen aan de hulpverleningszone,  in dit geval de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West. 
De zoneraad van de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West heeft op  8 april 2016 de aankoop van de kazerne goedgekeurd voor het bedrag van 2.096.555,60 euro.

 Bij de aankoop van een perceel grond langsheen de Hernestraat samen met de gemeentebesturen van Galmaarden en Bever voor oprichting van een voorpost van de brandweer Lennik, hebben de gemeente van Galmaarden, Bever en Herne zich akkoord verklaard om de gezamenlijke investering voor zowel de aankoop van de grond als voor de oprichting van de kazerne ten laste te nemen volgens een verdeelsleutel die werd vastgesteld op:  44,76 % voor de gemeente Galmaarden;  43,30 % voor de gemeente Herne en  11,94 % voor de gemeente Bever;

 Het totaal bedrag van de verkoopprijs wordt verdeeld  over de gemeenten Bever, Galmaarden en Herne volgens deze afgesproken verdeelsleutel. De grond wordt in erfpacht zal worden gegeven aan de hulpverleningszone.

De gemeenteraad van Galmaarden keurde de verkoop al goed. Op 20 december staat de verkoop op de agenda in Bever en op 21 december in Herne.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?