Herinrichting begraafplaats dringt zich op

Plaatsgebrek, de stijgende vraag naar urnekelders, de nood aan een ceremoniegebouw, … liggen aan de basis van de herinrichtingswerken op de begraafplaats van Mollem.

Het gemeentebestuur stelde hiervoor een conceptplan op. Het plan geeft de toekomstige inrichting van de begraafplaats weer.

De kindergraven, die nu tussen de andere graven-, liggen worden ondergebracht op een nieuw afgescheiden perk.
De columbaria, nu rug aan rug, zullen naast elkaar geplaatst worden zodat er meer ruimte is voor bloemen en aandenkens.

De uitvoering van dit plan zal enkele jaren in beslag nemen.

Eind september worden de graven waarvan de concessie verlopen is, verwijderd. Graven van lokaal historisch belang blijven bewaard: de ereperken van de oud-strijders, het oorlogsmonument, de oude monumentale graven in de middengang, het calvariekruis en de graven van de zusters en paters/pastoors. Het perk van de Zusters Ursulinen krijgt nieuwe aanplantingen.

Onderhoudswerken ereperken Asse en Mollem en Monument Beneden Vrijlegem

In het kader van de herdenking van 100 jaar eind WOI start het gemeentebestuur met onderhoudswerken op de ereperken van de oud-strijders op de begraafplaatsen van Asse en Mollem. Ook op het perk van het Monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van een dynamietontploffing op 12.11.1918 in
Mollem (Beneden Vrijlegem) worden onderhoudswerken uitgevoerd.
Alle perken krijgen nieuwe beplanting.

De onderhoudswerken, die gedeeltelijk gefinancierd worden door de provincie Vlaams-Brabant, starten begin oktober.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?