Heraanleg Dansaertlaan start dit najaar

Schepen van openbare werken Stijn Quaghebeur (N-VA) laat weten dat de werken voor de heraanleg van de Dansaertlaan dit jaar zullen starten.

"Er is al jaren sprake van maar de heraanleg van de Dansaertlaan komt nu dichter. De aanbestedingsprocedure is volop lopende. In de loop van de maand juli zal de aannemer aangeduid kunnen worden", aldus de schepen. "De werken kunnen dan starten in de loop van het najaar, vermoedelijk oktober."

Hinder zal er zeker zijn want de Dansaertlaan is na de Ninoofsesteenweg de drukste weg van Dilbeek. Maar de herinrichting is volgens Quaghebeur hoognodig. "De weg dateert uit de jaren 50. De betonplaten zijn dringend aan vervanging toe en zien af van het vele verkeer", zegt hij. "Fietsers moeten fietsen op een smal en slecht fietspad. Nochtans heeft de weg heel wat potentieel voor woon-werkverkeer, ook voor de fietsers. Tot slot ontbreekt op de meeste plaatsen een voetpad en gebeurt het parkeren kris-kras door elkaar en worden de bermen stuk gereden. Een laatste reden is de verkeersknoop aan de verkeerslichten met de Elzenstraat. Door het ontbreken van een afslagstrook stropt het spitsverkeer enorm op en is er geen doorstroming mogelijk. Al deze vraagstukken zullen een antwoord krijgen in de nieuwe (her)aanleg."

De Dansaertlaan wordt volledig vernieuwd : er worden voetpaden en parkeerstroken aangelegd, en de fietspaden en het wegdek krijgen ook een grondige make-over. "Ook de bomen zullen vervangen worden gezien ze niet meer passen in het nieuwe ontwerp", aldus de schepen. "Er zullen nieuwe bomen van inheemse soort in de plaats komen."

Stijn Quaghebeur vertelt graag meer over het inrichtingsprincipe dat zal worden gevolgd. "Gezien de straat volledig in zone 50 ligt, moeten de fietspaden aanliggend gelegd worden, verhoogd naast de weg, met scheiding van de rijbaan door een gootsteen/borduur van 80 cm", zegt hij. "Naast dit fietspad komt een groenstrook tenzij op plaatsen waar parkeerplaatsen nodig zijn. Naast deze groenstrook komt een volwaardig voetpad te liggen. De rijbaan zelf wordt versmald naar 6,10m, voldoende breed voor kruisend busverkeer maar smaller dan vandaag. Dat moet het ‘landingsbaangehalte’ verlagen. Het kruispunt met de Elzenstraat zal afslagstroken hebben en de laan wordt een voorrangsweg, net als de andere hoofdwegen. Dit moet de doorstroming sterk bevorderen en lange files terug dringen."

De plannen zijn te bekijken via https://stijnq.com/


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?