Haviland behandelt administratieve sancties voor foutparkeren of stilstaan

Haviland maakt voortaan de boetes op voor foutparkeren op voor de gemeenten van de politiezones AMOW, Grimbergen en Zennevallei.

Sinds 1 januari 2017 treedt de sanctionerend ambtenaar Jan Bloemen op voor de politiezones AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel), Zennevallei (Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw) en Grimbergen.

 De sanctionerend ambtenaar wordt binnen Haviland bijgestaan door een team van administratieve medewerkers. Dit betekent dat haviland de inbreuken op stilstaan en parkeren, die sinds het begin van het jaar begaan worden, via de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) beboet.

Politie en vaststellende ambtenaren staan in voor de vaststelling van dergelijke inbreuken. Zij maken deze over aan de sanctionerend ambtenaar van Haviland, die de effectieve boete oplegt en het dossier verder afhandelt. Dit betekent een administratieve ontlasting voor de politie en het parket, waardoor er meer capaciteit voor andere taken vrijkomt.

In de wijzigingen van de GAS-wet 2014 werd de lijst van de gemengde inbreuken uitgebreid. Eén van de belangrijkste toevoegingen aan deze lijst is de inbreuk op stilstaan en parkeren. Voertuigen die fout geparkeerd staan, brengen de veiligheid van de zwakke weggebruikers in het gedrang. Tot nu toe konden de gemeentebesturen hiervoor geen boete opleggen. Door de invoering van de nieuwe bijzondere politieverordening kunnen de besturen, in samenwerking met de lokale politie, hiertegen nu wel optreden.

De bedragen van de gemeentelijke administratieve sancties werden vastgelegd in het KB van 9 maart 2014 en zijn afhankelijk van de overtreding. Er zijn drie categorieën:

  • Eerste categorie: gewoon verkeerd parkeren (bijvoorbeeld parkeren op verhoogde inrichting, in voetgangerszones, parkeren op een oversteekplaats, …): GAS of onmiddellijke betaling van € 55.
  • Tweede categorie: hinderlijk verkeerd parkeren (bijvoorbeeld stilstaan of parkeren op autowegen, fietspaden, zebrapaden, of plaatsen voor mensen met een beperking, …): GAS of onmiddellijke betaling van € 110.
  • Derde categorie: stilstaan of parkeren op een overweg: GAS of onmiddellijke betaling van € 330.

Wie dus in de gemeenten Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel, Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw en Grimbergen een inbreuk op stilstaan en parkeren beging, mag een brief van Haviland in de bus verwachten. De eerste brieven zijn deze week trouwens verstuurd. Hierop staat de overtreding beschreven en de aanmaning tot onmiddellijke betaling. Als overtreder heb je altijd de mogelijkheid tot verweer en in tweede instantie kan je beroep aantekenen bij de politierechtbank.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?