Handige tips tegen telefonerende oplichters

Misleidende verkoop aan de telefoon was in 2017 goed voor 20 % van alle klachten die het Europees Centrum voor de Consument (ECC) België ontving. Ook bij de FOD Economie stroomden de meldingen binnen. Reden genoeg om samen met de FOD Economie, Contactcentres.be en de ‘Bel-Me-Niet-Meer’-lijst de preventiecampagne ‘Oplichters aan de lijn’ te lanceren. Een website met informatie en een grijze lijst van betrokken bedrijven wapenen consumenten tegen malafide televerkopers. Slachtoffers van buitenlandse televerkopers kunnen terecht bij ECC België voor hulp en juridisch advies.

20 % van alle klachten die ECC België in 2017 ontving, kwam van Belgische consumenten die zich bedrogen voelen door televerkopers. De meeste callcenters werkten met Nederlands klinkende  televerkopers, al of niet in opdracht van Nederlandse bedrijven. Misleidende verkoop aan de telefoon is uiteraard niet toegelaten. De campagne wil de consument wapenen tegen zulke telefoontjes.

Hoe verloopt deze oplichting?

Een snel sprekende televerkoper overrompelt een consument met een zeer aantrekkelijk aanbod voor kortingsbonnen op onlineaankopen, reischeques, stalen van schoonheidsproducten of proefexemplaren van puzzelboekjes of magazines, .... Hij goochelt met woorden als ‘gratis’ maar stelt zichzelf amper voor, geeft weinig details over het aanbod. De consument denkt dat hij instemt met het ontvangen van meer informatie per e-mail … maar hij krijgt een gepeperde factuur voorgeschoteld.

Betaalt hij niet meteen, dan volgt een ‘uitnodiging tot minnelijke vordering’ van een agressief incassobureau. Of nog erger, soms is het bedrag al van de bankrekening geïnd met een domiciliëring waarvoor de consument nooit toestemming gaf.

Vaak zijn deze incassobureaus gevestigd in Nederland en niet bevoegd om in België op te treden. Hun betalingsaanmaningen zijn dan ook niet geldig. Toch treden zij zeer agressief en bedreigend op.

Preventiecampagne moet consumenten helpen

Ook de FOD Economie ontving veel meldingen over misleidende telefoontjes in 2017: meer dan 5.410 of gemiddeld 15 per dag.

Om consumenten te wapenen tegen malafide televerkopers, lanceren ECC België en de FOD Economie, samen met Contactcentres.be en de ‘Bel-Me-Niet-Meer’-lijst een preventiecampagne. De website, www.oplichtersaandelijn.be geeft antwoorden op vragen zoals:

  • Hoe gaan valse televerkopers te werk?
  • Hoe kunt u een misleidend telefoontje herkennen
  • Wat kunt u doen als u een misleidend telefoonaanbod ontvangt?
  • Met welke televerkopers en incassobureaus moet u voorzichtig zijn?

Slachtoffers staan niet alleen

www.oplichtersaandelijn.be verduidelijkt wat consumenten kunnen ondernemen tegen malafide televerkopers en incassobureaus en hoe zij onterechte debiteringen kunnen betwisten.

Slachtoffers van misleidende telefoontjes van televerkopers uit een ander Europees land kunnen gratis terecht bij de juristen van ECC België (02 542 33 46 op werkdagen van 9 u. tot 13 u.  of via de website www.eccbelgie.be).

Over ECC België

Het Europees Centrum voor de Consument (ECC) België helpt en adviseert gratis consumenten voor en na hun aankoop in een andere Europese lidstaat. Het zoekt samen met de collega’s van zijn Europese netwerk naar een minnelijke oplossing voor problemen met een buitenlandse handelaar. Want de rechten van de consument stoppen niet aan de grens. Het Belgische kantoor is in Brussel en er werken 8 personen. Het Europese netwerk omvat 30 consumentencentra: één in elke EU-lidstaat, één in Noorwegen en één in IJsland. Dit zogenoemde ECC-Net zag het licht in 2005. De Europese Commissie richtte het samen met de EU-lidstaten op om het vertrouwen van de consument in de interne markt aan te scherpen.

www.eccbelgie.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?