Handelaars helpen klanten waarschuwen: 'Wat niet weg is, is gezien'

ASSE - In het zonaal veiligheidsplan van de politiezone AMOW is diefstal uit wagens één van de aandachtspunten. De dienst Integrale Veiligheid zet daarom, in samenwerking met de dienst Preventie van de lokale politie, de gemeenschapswachten en de lokale handelaars de actie op : 'Wat niet weg is, is gezien'

 

Op zaterdag 13 juni waren de inspecteurs van de dienst Preventie en de gemeenschapswachten aanwezig op de parkings in het centrum van Zellik en op de markt. Ook vandaag zullen zij aanwezig zijn op de parkings en de markt in Asse. Beide acties zijn gepland op marktdagen om zoveel mogelijk inwoners te bereiken.

De inspecteurs en gemeenschapswachten wijzen parkeerders op de gevaren van het achterlaten van waardevolle voorwerpen in hun wagen. Daarnaast gaan ze langs bij de handelaars met de vraag een affiche op te hangen, zodat de klanten worden gesensibiliseerd aangaande het gevaar van het achterlaten van waardevolle voorwerpen in de wagen.

Extra controles

In navolging van de toezichtactie tijdens de eindejaarsperiode, start het wijkveiligheidsteam opnieuw een preventieve actie tijdens de zomermaanden.

Deze actie heeft tot doel om het winkelen en wandelen in de winkelcentra van de gemeente Asse aangenamer en veiliger te laten verlopen. Tijdens de zomerperiode kan je de wijkinspecteurs en gemeenschapswachten dan ook regelmatig zien in en rondom de winkelstraten. De aanwezigheid van de wijkveiligheidsteams schrikt mogelijke daders af en verhoogt het veiligheidsgevoel van de burger.

Voorafgaand aan dit jaarlijks terugkerend specifiek toezicht voeren de wijkveiligheidsteams ook voetpatrouilles uit op een aantal specifieke plaatsen in onze gemeente, de zogenaamde ‘hot spots’. Deze plaatsen worden geselecteerd aan de hand van analyses van diverse informatie die de lokale politie ontvangt en op basis van cijfermateriaal van de federale politie.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?