Handelaars halen slag thuis met petitie : tweerichtingsverkeer blijft

Het stuk van de Kasteelstraat tussen de Roelandsveldstraat en de Verheydenstraat in het centrum van Dilbeek blijft waarschijnlijk dan toch tweerichtingsverkeer. In het 'Masterplan Dilbeekse Kern', waarvan de eerste voorbereidende werken zijn uitgevoerd, werd hier nochtans éénrichting voorzien maar daar stak een petitie gevolgd door de steun van de oppositie in de gemeenteraad uiteindelijk een stokje voor. Tot grote frustratie van schepen van mobiliteit Stijn Quaghebeur en co.

Vandaag is er nog tweerichtingsverkeer in het deel van de Kasteelstraat tussen de Roelandsveldstraat en de Verheydenstraat. Het masterplan voor de Dilbeekse kern voorziet echter éénrichtingsverkeer op dat stuk. Dik tegen de zin van enkele handelaars uit het centrum van Dilbeek. Zij trokken aan de alambel en lanceerden een petitie die massaal werd ondertekend. De petitie haalde uiteindelijk zelfs genoeg handtekeningen om er een punt op de gemeenteraad van te maken. Dat punt werd dinsdagavond door de oppositiepartijen Open VLD en UF positief onthaald. Een (omgekeerde) meerderheid was dus een feit waardoor dit eenrichtingsplan vermoedelijk de vuilbak in kan.

Unanimiteit

Een ferme streep door de rekening van het Masterplan Dilbeekse Kern. Schepen van mobiliteit Stijn Quaghebeur (N-VA) reageerde dan ook zeer teleurgesteld.

Schepen Quaghebeur: “De vraag van de handelaars lijkt simpel maar er hangt natuurlijk veel aan vast. In het masterplan werd een circulatieplan voorzien om het doorgaand sluipverkeer uit het centrum te weren. De verkeersoverlast in het centrum is een reeds lang gehoorde bekommernis die met het invoeren van een circulatieplan opgelost zou worden. Met minder doorgaand verkeer in het centrum, wordt de dorpskern ook veiliger voor voetgangers en fietsers”.

Wat Quaghebeur totaal niet begrijpt is dat zowel meerderheid als oppositie het circulatieplan in september 2014 samen goedkeurden. “In het voorbereidend traject is de oppositie ook nauw betrokken, zoals ook bewoners en handelaars. In totaal zijn er een 10-tal inspraaksessies geweest en werd de gemeenteraad regelmatig geïnformeerd. Ook in er op volgende beslissingen in de gemeenteraad, bijvoorbeeld het goedkeuren van de vergunning voor de inrichting van de wegen werd tijdens de gemeenteraad van februari met volledige unanimiteit goedgekeurd.”

Verkiezingskoorts

"Met deze petitie blijkt plots alles te veranderen. De (meerderheids)oppositie – VLD en Union des Francophones – maken plots een bocht van 180 graden. Al het voorgaande overleg en studiewerk blijken plots van geen tel meer", gaat Stijn verder. "Ik kan deze plotse bocht enkel verklaren omwille van de naderende verkiezingen. Een beslissing met moed nemen in een verkiezingsjaar blijkt moeilijk te zijn. Ik betreur dat. Ik had als bevoegd schepen een breed mandaat van de gemeenteraad, maar nu is er plots een fundamentele wijziging, op basis van 1 petitie. De oppositie spreekt van voortschrijdend inzicht, ik beschouw dit als verkiezingskoorts. Je kan je de vraag stellen wat (unanieme) gemeenteraadsbeslissingen nog waard zijn…”

Onbedoelde effecten?

Volgens de schepen zal het resultaat van deze ingreep er toe leiden dat er geen minder verkeer in de Roelandsveldstraat zal zijn, wat het beoogde effect was, en er beduidend meer verkeer zal zijn in de Sint-Alenalaan. Bovendien zal doorgaand verkeer door het centrum niet ontmoedigd worden. “Ik denk dat vele ondertekenaars vanuit het centrum dit niet bedoeld zullen hebben” besluit Quaghebeur.

Theorie en praktijk

Open Vld fractieleider Luc Deleu reageert : "Er is een ruim kader goedgekeurd wat infrastructuur betreft, en daarnaast inderdaad ook een mobiliteitsplan goedgekeurd. Iedereen kan, over alle partijen heen, perfect leven met de abstracte benadering en de macro- gevolgen ervan. Wanneer je echter heel plaatselijk de theorie gaat omzetten in de praktijk, bots je op onlogische gevolgen of te vermijden gevolgen. Dat is wat nu is gebeurd."

Deleu geeft daarnaast ook wel toe dat er veelvuldig overleg is geweest tussen bestuur en handelaars. "Maar er is geen rekening gehouden met hun, op vele vlakken juiste, opmerkingen", vervolgt hij. "Het Masterplan blijft voor alle duidelijkheid staan, maar de toepassing ervan moet soepel kunnen gebeuren."

Werken

Vorige week raakte trouwens nog bekend dat de eerste échte werken (de voorbereidende werken buiten beschouwing gelaten) voor het Masterplan voor enkele maanden zijn uitgesteld.

Lees ook : Werken Spanjebergstraat starten maanden later

Lees ook : Bewoners Spanjebergstraat vragen spoedoverleg


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?