Halve waarheden rond civiele bescherming

Na de goedkeuring ervan vandaag door de regering kan de hervorming van de Civiele Bescherming uitgevoerd worden. “Ook de bezorgdheden die N-VA Liedekerke bij de Minister van Binnenlandse Zaken aankaartte werden in aanmerking genomen.”

De hervorming van de brandweer van 2014 leidde tot de creatie van 34 hulpverleningszones. Deze zones kunnen vandaag alle dringende opdrachten uitvoeren die hen toegewezen zijn in de reglementering, alleen of met versterking van andere naburige zones. De Civiele Bescherming zal op haar beurt haar organisatie aanpassen om een meer gespecialiseerde hulpdienst te worden met opdrachten die complementair zijn met die van de hulpverleningszones voor een grotere operationele macht.

“In Liedekerke zorgde deze hervorming logischerwijs voor heel wat commotie, en al vlug deden de wildste verhalen de ronde. Jammer genoeg werden deze verhalen gevoed door de halve waarheden die het gemeentebestuur van Liedekerke de wereld in stuurde.”, aldus Kasper Daem, voorzitter van de lokale N-VA-afdeling.

“Wij wilden echter niet meespelen in een verhaal dat bewust negatief in de pers werd gebracht. Vanaf dag één zette N-VA Liedekerke in op het waarborgen van de eerstelijnsdienstverlening in onze regio, een visie gericht op de toekomst met een belangrijke rol voor de site van Liedekerke. En ook minister Jambon was voor deze gedachtengangen gewonnen. Zo bracht hij ons voorstel om de site van Liedekerke te integreren in de hulpverleningszones (de huidige brandweerzones) ook op de ministerraad.”

Vanaf 1 januari 2019 zullen bepaalde hulpverleningszones die tot op heden versterking kregen van de Civiele Bescherming omwille van de locatie van de eenheden, naar het voorbeeld van de andere zones, de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de burgers op lokaal niveau op zich nemen. De opdrachten van de Civiele Bescherming zullen zich richten op gespecialiseerde ondersteuning en langdurige opdrachten.

“Als lokale N-VA-afdeling zijn we natuurlijk wel tevreden dat CD&V onze constructieve en toekomstgerichte voorstellen dan toch gesteund heeft”, aldus Kasper Daem.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?