Halse rioleringsdatabank onvolledig: "Al 20 jaar geen idee waar riolering exact ligt"

De Halse gemeenteraad besliste in april om in te tekenen op een actualisering van de rioleringsdatabank. Deze beslissing komt er nadat uit een kwaliteitscontrole van de riolering bleek dat de huidige databank onvoldoende correct noch volledig is. Bovendien dateert de laatste inventarisatie van deze databank van 2002.

"In feite weet de stad al 20 jaar niet waar het overgrote deel van de riolering zich bevindt op haar grondgebied", aldus Sven Pletincx (N-VA). "Uit een zone van 500 putten, die voornamelijk in Lembeek liggen, bleek uit een 5% steekproef dat geen enkele meting overeenkwam met de waarde in de databank. Bovendien zijn 3.300 tussenliggende rioleringsputten niet opgenomen in de Halse riooldatabank."

"Door het ontbreken van deze data is een degelijk beheer van het rioleringsnet of de uitbouw ervan niet mogelijk. Hoe de stad dit 20 jaar lang niet heeft opgemerkt of hier niet sneller werk van heeft gemaakt, is mij een volkomen raadsel", zegt Pletincx.

"Aquafin stelt als doel dat tegen 2022 elke gemeente dient te beschikken over een inventaris van knooppunten en tegen 2026 de ligging van het volledig rioleringsstelsel. Momenteel kiest Halle enkel voor de optie op knooppunten, wat een investering is van ongeveer 189.000 euro. "De noodzakelijke studie die de volledige riolering in kaart brengt, die bijkomend geraamd wordt op een goede 486.000 euro, schuift het stadsbestuur alvast door naar een volgende legislatuur", concludeert Pletincx.

Reactie stadsbestuur

Johan Servé, schepen van Openbare Werken en Afvalbeleid, reageert: "Het klopt dat uit controle is gebleken dat de kwaliteit zowel op het vlak van correctheid van de gegevens als op vlak van de volledigheid van de databank onvoldoende is. Een actualisatie van de databank is noodzakelijk en dat gaan we doen", aldus Servé. "Dat het om het overgrote deel van de riolering gaat klopt echter niet. Wij ontbreken ongeveer 15% van de gegevens en die gaan we nu actualiseren."

Volgens Servé is Halle lang niet de enige stad of gemeente waar de databank onvolledig is. "Wel raar dat N-VA nu naar ons wijst", zegt hij. "Waarom heeft gewezen schepen Marc Demesmaeker en de NV-A  in de periode tussen 2006 en 2012 als hij schepen was met o.a. openbaar Groen en Leefmilieu en de NV-a in de meerderheid zat dan niet ingegrepen? Nu ons aanwijzen is maar al te gemakkelijk. Wij maken er nu werk van."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?