Halse leegstandsmanager is nu ook centrummanager

Gemeenteraadslid Yves Demanet (Halle 2019) vroeg op de jongste gemeenteraad een stand van zaken in verband met de centrummanager en de leegstandsmanager die aangesteld werden begin 2021.

“We zijn nu een dik half jaar later. Welke zijn de resultaten? Liggen die in de lijn van de verwachtingen voor beiden? Is het correct dat er bij City D Wes in september een herschikking was inzake de persoon die de taken van de centrummanager uitvoert?”

Schepen van lokale economie Johan Servé (spa) antwoordde: “Voor het centrummanagement is er een overeenkomst afgesloten met het bedrijf City D-Wes. Zij schoven Erik Baptist als centrummanager naar voor. Het klopt dat deze persoon intussen vervangen werd. Erik was inhoudelijk sterk maar kon de verwachtingen op het vlak van evenementen naar de handelaars toe niet inlossen. Jan Boots, CEO van City D-Wes en tevens onze Halse leegstandsmanager, heeft vanaf september de taak als centrummanager van Erik overgenomen. Erik zal ons nog zijn afgewerkte visieontwikkeling en daarbij horende actieplannen bezorgen, waar de stad dan verder mee aan de slag kan.”

“Met de leegstandsmanager verloopt alles zeer vlot. Er hebben al tal van gesprekken met potentiële handelaars plaatsgevonden, waarbij de leegstandsmanager ondersteuning en advies biedt met oog op de invulling van leegstaande handelspanden. Er werd intussen al een aanpassing aan het leegstandsreglement goedgekeurd op de gemeenteraad van juni 2021, dat de leegstandsmanager uitgewerkt had. Zo kunnen eigenaars van leegstaande panden een lastgevingsovereenkomst ondertekenen met de stad om vrijgesteld te worden van de leegstandstaks. Hierdoor wordt het beter mogelijk gemaakt om startups en pop-ups aan te trekken aan goede voorwaarden.”

“Dit jaar kwamen er al 7 nieuwe handelszaken bij in het centrum. Dat is al een stap in de goede richting. Maar we zitten niet stil. Ook de volgende projecten staan nog op til om leegstaande panden verder in te vullen. De website jouwzaakinhalle.be is in ontwikkeling en zal nog in 2021 online komen. Hierop zullen alle beschikbare handelspanden van de stad verschijnen met de nodige informatie. Er zullen hierop ook enkele inspirerende verhalen van handelaars te lezen zijn. Dit geeft potentiële nieuwe handelaars de kans om sneller en makkelijker een pand te vinden en zo krijgen ze meteen een goede kijk op het handelsleven.”

“Verder wordt de actie “Win je winkel” momenteel nog afgewerkt en die zal op de gemeenteraad van november behandeld worden. De basisopzet is dat ondernemers een businessplan voorstellen voor een handelszaak in het Halse centrum. De 3 beste kandidaten gaan aan de haal met een starterspakket voor een eigen zaak. Hierin zit 1 jaar gratis huur voor een pand, een inrichtingssubsidie en een communicatiebudget.”

“De promotaks die de stad int voor de handelaars vloeit terug naar de handelaars. Zij kunnen in samenspraak met de centrummanager beslissen hoe deze gelden worden uitgegeven, aldus schepen Johan Servé.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?