Halse gemeenteraad keurt langetermijnvisie rond parkeerbeleid goed

In het mobiliteitsplan van de stad is een duurzame parkeervisie opgenomen. De Halse gemeenteraad boog zich op 27 juni over de langetermijnvisie op parkeren in en rond het stadscentrum.

De visie heeft als uitgangspunt dat bezoekers bij voorkeur zoveel mogelijk aan de rand van het stadscentrum parkeren. Het parkeerzoekverkeer in de stad neemt daardoor af, waardoor het centrum veiliger en aangenamer wordt. De bedoeling is om langs verschillende invalswegen stadsrandparkings te voorzien.

- Voor het Possozplein en de Leide opteert de stad voor een ondergrondse parking, uitgebaat door een private partner. De keuze voor ondergronds parkeren past in het plan om het plein en de  omgeving op te waarderen. Tevens is dan deze parking beschikbaar wanneer het plein is ingenomen door markten en evenementen.
De ondergrondse parking wordt liefst naast het Sportcentrum de Bres aangelegd.

-Op termijn verhuist het Halse stadsmagazijn. Dat biedt perspectieven voor de aanleg van een parking op de huidige terreinen aan de Suikerkaai.  Daarbij opteert de stad voor een parking voor goedkoop langparkeren. Het exacte aantal parkeerplaatsen is nog niet bepaald, maar in het mobiliteitsplan is sprake van 160 voertuigen.

-Een uitbreiding van stadsrandparking de Gooikenaar aan de Ninoofsesteenweg dringt zich op. Het is nog niet duidelijk hoeveel extra parkeerplaatsen er op termijn komen, maar er wordt uitgegaan van een verdubbeling.

De gemeenteraad keurde de lastenboeken goed voor de juridische en technische begeleiding van deze projecten.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?