Hals ere-schepen Dina Vergote overleden

Het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad/ocmw-raad en de personeelsleden van de stad Halle en het ocmw Halle melden het overlijden van mevrouw Dina Vergote, ere-schepen en gewezen gemeenteraadslid van de stad Halle.

Dina Vergrote werd geboren op 20 februari 1936 en is overleden op 22 april 2021.

De afscheidsviering vindt plaats in familiale kring op maandag 3 mei 2021.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?