Hallenaren gaan voluit voor het verduurzamen van de openbare verlichting

De inwoners van Halle willen voluit gaan voor het verduurzamen van de openbare verlichting. Zowel voor het verledden (89 %) als het dimmen is er een zeer groot draagvlak. Dat blijkt uit een enquête van de stad en netbeheerder Fluvius waaraan zo’n 500 Hallenaren deelnamen en de burgerontmoeting die begin mei in Lembeek georganiseerd werd. 69% van de ondervraagden vindt het belangrijk dat de verlichtingspalen zichzelf van energie voorzien (met bijvoorbeeld zonnepanelen). 63% geeft ook aan dat de verlichtingspalen met camera’s mogen worden uitgerust.

Wat vooraf ging

In maart maakte de stad haar ambitie bekend om de volledige straatverlichting op het grondgebied te vernieuwen en te verduurzamen. Dit moet een forse energie- en CO2-besparing opleveren. Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren, startten de stad en netbeheerder Fluvius met een burgerparticipatie-traject. Met succes! Zo’n 460 Hallenaren maakten hun mening bekend via een uitgebreide enquête. Zij werden vervolgens uitgenodigd om deel te nemen aan een burgerontmoeting eind mei in Lembeek waar stevig gedebatteerd werd over de verschillende visies en voorstellen. De stad blikt alvast tevreden terug op deze aanpak want participatie leidt tot meer democratie en zorgt voor een beter gedragen beleid.

Zeer groot draagvlak voor ultrazuinig ledlicht en voor het dimmen van de openbare verlichting

De enquête toont aan dat de Hallenaren voluit willen gaan voor het verduurzamen van de openbare verlichting. Enkele blikvangers:

 • 89% wil dat onze openbare verlichting uitgerust wordt met zuinig ledlicht
 • 87% vraagt om, bij het plaatsen van de verlichtingspalen, rekening te houden met de mogelijke lichthinder voor nabijgelegen woningen.
 • Voor 75% van de inwoners mag de openbare verlichting gedimd worden tussen bepaalde uren.
 • Ook tijdens de burgerontmoeting waren er zeer positieve reacties voor het dimmen. Dit zorgt voor minder lichtvervuiling en ook het natuurlijke ritme van fauna en flora wordt niet verstoord. En uiteraard levert dit op de energiefactuur een flinke besparing op.
 • 85% van de ondervraagden dringt er echter op aan om het veiligheidsaspect niet uit het oog te verliezen wanneer er in de toekomst zou gedimd of gedoofd worden.
 • Voor 83% mag ook de verlichting van openbare monumenten en gebouwen gedimd worden tussen bepaald uren. (Voor 74% mag deze zelfs volledig gedoofd worden).
 • Tijdens de burgerontmoeting werd aangehaald dat ook de verlichting van industrieterreinen of reclameborden best gedimd of gedoofd mag worden tijdens bepaalde uren.
 • Ook voor het doven van de openbare verlichting is er een positieve attitude: 50% is (eerder) voorstander maar 36% is dan weer (eerder) tegen.

Inwoners willen dat de gemeente slim wordt verlicht

 • 69% wil dat de openbare verlichting wordt gevoed door duurzame energie afkomstig van zonnepanelen of windmolens.
 • 63% heeft er geen probleem mee dat de verlichtingspalen worden uitgerust met camera’s om de veiligheid te verhogen.
 • 48% vindt het een goed idee om de verlichtingspalen uit te rusten met sensoren voor het meten van de luchtkwaliteit.
 • 47% wil ook graag dat de verlichtingspalen worden uitgerust met een laadinfrastructuur voor elektrische fietsen.
 • Ook op de burgerontmoeting was er zeer veel enthousiasme voor het integreren van dit soort slimme toepassingen’ die het comfort van de bezoekers en de bewoners kunnen verhogen.

62% is voorstander van lokale energiewinning

Halle maakt vandaag al gebruik van groene stroom maar 62% van de ondervraagden is het idee ook genegen om deze energie lokaal op te wekken met wind-, zonne- of waterenergie. Dat bleek ook tijdens de burgerontmoeting in Lembeek. In Europa zijn er tal van mooie voorbeelden maar Halle en het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van de Vlaamse regering willen nu onderzoeken welke innovatieve energieopwekking in Halle het best kan gerealiseerd worden. Met het PIO-programma worden gemeenten en andere overheidsorganisaties aangemoedigd om meer innovatieve oplossingen te kopen die tegemoet komen aan de uitdagingen van morgen. 

Info: openbaar domein | openbare.werken@halle.be | T 02 365 95 10


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?