Halle wil met nieuwe subsidieregeling kinderopvanginitiatieven beter ondersteunen

Voor kersverse ouders is het niet eenvoudig om een plaats te vinden in de Halse kinderopvang. Er is in de stad een prangend tekort aan kinderopvang. "De subsidies van de Vlaamse overheid volgen niet zoals het zou moeten, maar de stad blijft niet bij de pakken zitten", aldus het bestuur. "Halle neemt zelf initiatieven om meer kinderopvang te voorzien. Eén daarvan is om de subsidies voor nieuwe en bestaande kinderopvanginitiatieven te verbeteren."

Met een nieuwe subsidiëring van de kinderopvang wil de stad waken over de financiële leefbaarheid van de bestaande en nieuwe opvanginitiatieven. Voldoende inkomsten is immers cruciaal om betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvangen te kunnen bieden. Voorts wil de stad met het nieuwe reglement kandidaat onthaalouders aanmoedigen de stap te zetten naar de kinderopvang. Voor bestaande initiatieven zijn de subsidies ook een motivatie om een verdere uitbreiding te overwegen.

"Om ouders te ondersteunen in hun zoektocht naar kinderopvang startte Halle al enkele jaren geleden met het loket kinderopvang. Via het loket wordt een aanvraag meteen verspreid naar alle opvanginitiatieven die de ouder aanduidt. Helaas is er niet altijd meteen een plaats beschikbaar", aldus het bestuur.

"Met een aantal subsidies werden in het verleden reeds onthaalouders gemotiveerd om met een opvang te starten of uit te breiden. Maar uit een evaluatie blijkt dat er van de subsidieregeling te weinig gebruikt wordt gemaakt en het gewenste doel onvoldoende bereikt wordt. Daarom heeft de stad een nieuw reglement uitgewerkt dat meer aangepast is aan de huidige noden van de sector. De subsidieregeling speelt ook beter in op de grote capaciteitstekorten in de opvang. Uiteraard kunnen de subsidies enkel aangevraagd worden door erkende Halse initiatieven die voldoen aan de regelgeving van het Agentschap Opgroeien en het decreet kinderopvang."

Het nieuwe reglement voorziet een eenmalige subsidie voor nieuwe kinderopvanginitiatieven of bestaande kinderopvanginitiatieven die uitbreiden. Ook de bestaande kinderopvanginitiatieven krijgen jaarlijks een subsidie onder de vorm van waardebonnen bij lokale handelaars waar materiaal en/of speelgoed voor de opvang kan worden aangekocht.

"Met deze ondersteuning willen we ervoor zorgen dat het aanbod in de kinderopvang op peil blijft en ook uitgebreid wordt. Het nieuwe reglement zal op tijd geëvalueerd worden, zodat er kan worden bijgestuurd waar nodig", sluit de stad af.

(Foto : Jan Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?