Halle wandelt vernieuwde wegen in op Hellebroek

HALLE – De Edingensesteenweg, Molenstraat, Hellebroek, Oude Groenweg werden vernieuwd. De wegeb kregen een gescheiden rioleringsstelsel, een nieuwe wegbedekking en hier en daar nieuwe voet- en fietspaden. Er is ook een wachtbekken voorzien voor de opvang van het regenwater. Een delegatie van het gemeentebestuur wandelde de nieuwe wegen in. De wandeling eindigde achter de Oude Groenweg waar de aannemer van de werken en de ontwerper een receptie aanbonden verzorgd door het streekproductencentrum.

Toelichting door schepen schepen Johan Servé

Met deze werken met een voorziene uitvoeringstermijn van 140 werkdagen ( = ± 8 maand zonder verlof ) werd een aanvang genomen begin januari 2014 en  deze werden afgewerkt half oktober 2014.

Hierbij werd in alle bovenvermelde straten een gescheiden rioolstelsel aangelegd waarvan de DWA naar de collector Dassenveld  en vervolgens naar het zuiveringsstation van Lot afgevoerd wordt. De zuivere RWA gaat  via het nieuw aangelegd open bufferbekken naar de Groebegracht.

Met deze werken is aldus riolering aangelegd waar er voorheen geen lag ( Hellebroek en Oude Groenweg ) en werden de lozingspunten van bevuild water op het wachtbekken dassenveld en de spoorwegberm opgeheven. Zoals  steeds bij nieuwe projecten het STOP principe gehanteerd word (Eerst de Stappers – dan de Trappers – dan het Openbaar vervoer en laatst het Privaat vervoer ) werd  in het kader van dit project ook het vrijliggend fietspad langsheen de N7  doorgetrokken.

In het najaar ( vanaf half November 2014 ) wordt het park aangelegd tussen de Buffer beken door Regionaal Landschap in samenwerking met Econet.

Werken ten laste van de stad:

Wegeniswerken: 125.262, 48 euro incl. BTW

Rioleringswerken gefinancierd via de waterafvoerbijdrage TMVW: 766.803,29 euro excl. BTW

Werken ten laste van AWV: 360.280,23 euro incl. BTW

Voor de werken op de N 7 Edingensesteenweg werd nauw samengewerkt met het Agentschap wegen en verkeer Vlaams Brabant die voor dit gedeelte mee in het project geïnvesteerd heeft.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?