Halle start met pilootproject rond ‘inclusieve jeugdbewegingen’

De jeugddienst start in samenwerking met een aantal Halse jeugdwerkers en jeugdbewegingen vanaf 2019 met een nieuw pilootproject rond ‘inclusieve jeugdbewegingen’. Zo start de stad vanaf september 2019 met een eigen inclusieve jeugdvereniging met een aangepast aanbod voor kinderen en jongeren met een beperking. Voorts wil de stad bij vier bestaande jeugdbewegingen de drempel verlagen voor deze jongeren.

Dit initiatief rond ‘inclusieve jeugdbewegingen’ is een pilootproject dat dus twee doelstellingen omvat:

  • Het opstarten van een aparte werking voor kinderen met een beperking:

Vanaf september 2019 starten we met een aparte jeugdwerking die zich uitsluitend richt op kinderen en jongeren met een beperking. In het voorjaar van 2019 tekenen we al de krijtlijnen uit. Op zaterdag 11 mei 2019 organiseren we een infomoment en een startactiviteit van 14u tot 17u en in de lokalen en terreinen van speelplein Joepie. Dus terwijl het jonge volkje zich uitleeft op een geweldige activiteit, krijgen de ouders een woordje uitleg over de nieuwe werking.

  • Het inclusiever maken van de reeds bestaande jeugdbewegingen:  

Tijdens de maanden april, mei en juni 2019 kunnen kinderen en jongeren met een beperking zich ook aansluiten bij 4 bestaande jeugdbewegingen. Zij openen 1 keer per maand hun deuren voor deze kinderen en jongeren. Zij kunnen aansluiten bij de reguliere werking al dan niet met een individuele begeleider. Na deze testfase wordt dit pilootproject geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. Maar het is de bedoeling om in september 2019 opnieuw de draad op te pikken.

Waar aanmelden?

Ouders die interesse hebben, kunnen hun kind(eren) inschrijven voor dit pilootproject via www.jeugdhalle.be en dit tot 31 januari 2019.

Voor bijkomende informatie kan u steeds terecht bij de jeugddienst via jeugd@halle.be of T 02 365 9830.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?