Halle sluit boekjaar 2018 af met positieve cijfers

De gemeenteraad keurde op 25 juni de jaarrekening van 2018 goed. Daaruit blijkt dat de financiën van de stad Halle in goede gezondheid zijn.

De stad boekte vorig jaar zo’n 52,9 miljoen euro aan ontvangsten. Het grootste deel daarvan was afkomstig uit de onroerende voorheffing en de personenbelasting, die allebei vorig jaar verder daalden ten aanzien van het jaar ervoor. Hier tegenover stonden zo’n 44 miljoen euro aan uitgaven. Opvallend is de aanzienlijke schuldafbouw: aan het begin van de vorige legislatuur had de stad nog meer dan 52 miljoen euro schulden, maar eind 2018 liep die schuld al terug tot 31,7 miljoen euro. Er werden in 2018 bovendien geen nieuwe leningen opgenomen.

In 2018 heeft de stad ook flink geïnvesteerd. In totaal werd zo’n 18 miljoen euro uitgegeven. Dat is beduidend minder dan eigenlijk was voorzien (29 miljoen euro), maar dit investeringsritme is wel bovengemiddeld voor de stad. De meeste investeringen gebeurden in wegen, openbare werken en de vervanging van materieel. Ook de overdracht van het waternet aan De Watergroep droeg bij tot deze positieve cijfers. Tegenover deze uitgaven stonden zo’n 18,3 miljoen euro aan inkomsten en subsidies.

Ook het OCMW kan positieve cijfers voorleggen voor 2018. Het OCMW boekte in 2018 ongeveer 19,8 miljoen euro aan inkomsten en gaf zo’n 16,9 miljoen euro uit. Bij de investeringen liepen een aantal grote projecten wat vertraging op, waardoor er slechts 900.000 euro van de voorziene 4,9 miljoen euro werd uitgegeven. Er wordt verwacht dat er in 2019 een grote inhaalbeweging zal gebeuren op dit vlak, o.a. door de bouw van de nieuwe assistentiewoningen, de aanleg van de dementietuin en de bouw van een gloednieuwe fietsenstalling.

 N-VA : "Foestand Halse financiën goed, mede dankzij torenhoge belastingdruk

 N-VA-raadslid Wim Demuylder volgt reeds geruime tijd de Halse financiën. Hij erkent dat de financiën in Halle positief zijn maar hij wijst op de oorzaak van dit positief resultaat. “De Halse financiën zijn in goede gezondheid mede dankzij torenhoge belastingdruk. Inzake opcentiemen horen wij nog steeds bij de koplopers in Vlaanderen,” zegt Wim Demuylder die pleit voor een verdere verlaging om de kloof met andere gemeentes te verlagen.

 Raadslid Lindemans vroeg een stand van zaken met betrekking tot de pensioenlasten. Het stadsbestuur heeft hiervoor een dossier opgevraagd bij Dexia maar had nog geen info ontvangen. Het wordt wel een aandachtspunt.  Raadslid Pletincx vroeg de schepen om de realisatiegraad te verhogen en meer geplande investeringen uit te voeren op een constante wijze en niet enkel de laatste jaren van de legislatuur.

Belastingen stijgen niet en verlagen misschien

"Onze stadsfinanciën zijn inderdaad structureel gezond. Dat is goed nieuws en een mooie uitgangspositie voor de opmaak van het nieuwe beleidsplan. We hebben in ons bestuursakkoord al gezegd dat de belastingen zeker niet zullen stijgen. De komende maanden gaan we na welke financiële ademruimte er is om de belastingen sneller of meer te verlagen.We moeten daarbij wel rekening houden met alle parameters: zo willen we zeker voldoende blijven investeren en bedreigt de federale pensioenbom ook ons stadsbestuur. We moeten voorzichtig omgaan met zulke uitdagingen, maar we staan zeker open voor de suggestie van collega Demuylder. In december zullen we weten wat de uitkomst van de besprekingen zal zijn", zegt schepen van financiën Diewertje Poté.

 "Een goede realisatiegraad van de investeringen is al jaren mijn stokpaardje. We boekten daar de laatste jaren ook echt wel vooruitgang: in 2016 was de realisatiegraad nog maar 33% (dus 1/3e van de investeringen werd effectief gerealiseerd), maar in 2017 klokten we af op 88% en in 2018 op 62%. Er zijn twee manieren om de realisatiegraad goed te houden: enerzijds een stevig inhoudelijk projectmanagement en anderzijds een realistische begroting van de investeringen. De stad kan per jaar maximaal 10 miljoen euro investeren. Het heeft geen zin om meer budget te voorzien", aldus de schepen.

Info: financiële dienst | financiële.dienst@halle.be | T 02 365 96 40


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?