Halle promoot autodelen voor een meer aangename stad

Halle wil het autodelen promoten en aanmoedigen. De stad werkte daarom een nieuw reglement uit dat dinsdag groen licht kreeg van de gemeenteraad. Daardoor kunnen autodelers bijvoorbeeld gratis en onbeperkt parkeren in het centrum. Op een aantal hotspots krijgen ze ook een voorbehouden parkeerplaats.

Gebruik je nog nauwelijks je wagen? Wil je hem eventueel uitlenen aan een buur of aan iemand uit jouw wijk? Dan kan dat via autodelen. Of overweeg je een nieuwe of een tweede wagen te kopen maar blijven je verplaatsingen beperkt? Dan ga ook jij beter op zoek naar een deelwagen. Het levert je een flinke besparing op, het vermindert de CO²-uitstoot en het beperkt de file- & parkeerdruk in de stad.

Niet alleen de gebruikers, ook de stad heeft er baat bij dat haar inwoners overstappen op autodelen als dat mogelijk is. De gemeenteraad keurde daarom dinsdag een nieuw reglement goed dat autodelen stimuleert. Zo kunnen autodelers hun wagen gratis parkeren in de stad, met uitzondering natuurlijk van de voorbehouden plaatsen voor mindervaliden en bewoners, de shop&go-plaatsen en de parkeerterreinen uitgerust met slagbomen.

Voorts zorgt de stad voor een aantal voorbehouden parkeerplaatsen voor autodelers. En dat is handig wanneer een parking of een straat volledig volzet is. Op zo’n momenten vindt de autodeler nog steeds een plekje. Deze parkeerplaatsen zijn te herkennen aan het traditioneel blauwe P-bord met daaronder het opschrift ‘autodelen’. (lees verder onder foto)

Wie komt in aanmerking?

Alle inwoners kunnen in principe aan autodelen doen. Maar ze moeten dit wel doen via een autodeel-organisatie die een aanvraag tot erkenning indient bij de stad. En uiteraard zijn daar een aantal voorwaarden aan verbonden.

Wat zijn de voornaamste voorwaarden?

  • Uit de statuten van de organisatie moet duidelijk blijken dat dit een autodeel-organisatie is.
  • De autodeel-organisatie is actief op het grondgebied van Halle en heeft er minstens 1 voertuig ter beschikking.
  • De organisatie hanteert een transparante prijsbepaling en gebruiksvoorwaarden.
  • De organisatie zet maximaal in op milieuvriendelijke voertuigen.
  • De organisatie bezorgt de stad jaarlijks een rapport over o.a. het aantal gebruikers, het aantal ontleenbeurten, het totaal aantal gereden kilometers, ….

Wie nu reeds een herkenning heeft, heeft zes maanden de tijd om een nieuwe aanvraag in te dienen.

(Foto's : Jan Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?