Halle pilootstad voor tienerwerking tijdens vakanties

Halle gaat het vakantieaanbod voor tieners optimaliseren en nog beter afstemmen op hun wensen. Eén en ander is het gevolg van het feit dat Halle één van de 3 pilootgemeenten is in Vlaanderen waar Formaat (Federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen), Kind en Samenleving en de Vlaamse dienst Speelpleinwerking een traject rond tieners opstarten.

Eind vorig jaar voerde Kind en Samenleving een onderzoek uit bij tieners in Halle. Daaruit bleek dat ze over het algemeen tevreden zijn over het vrijetijdsaanbod in stad. Ook de speelpleinwerking en de tienerwerk SWAP zijn over het algemeen vrij goed bekend. Toch wil de cluster jeugd en onderwijs niet op zijn lauweren rusten maar nieuwe initiatieven opstarten om de bestaande werkingen te optimaliseren en te promoten.    

In het kader van het pilootproject worden deze zomer al 2 initiatieven genomen:

1) De maximumleeftijd voor het speelplein Joepie wordt opgetrokken van 12 naar 13 jaar. Uit de rondvraag blijkt immers dat tieners ook na hun lagere school best naar het  speelplein willen komen. Andere tieners kiezen dan weer voor de SWAP-werking waar iedereen vanaf 10 jaar welkom is (voor bepaalde activiteiten). Door beiden nu aan te bieden, kunnen tieners kiezen voor het aanbod waar ze zich het best bij voelen.

2) Deze zomer zullen de speelplein- en de tienerwerking ook een aantal gemeenschappelijke activiteiten organiseren. Hierdoor kunnen de tieners van Joepie ook al even proeven van SWAP, waardoor een vlottere doorstroming van de ene naar de andere werking mogelijk wordt.

Na het pilootproject zullen de acties geëvalueerd worden. Bij een positieve evaluatie kan de reguliere werking definitief aangepast worden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?