Halle pakt zwerfvuilproblematiek rond De Bres aan: "Wie voor overlast zorgt, riskeert een GAS-boete"

De site aan De Bres kampt al enige tijd met overlastproblemen. De stad Halle wil daar een eind aan maken en voert daarom de controles op.

Dagelijks ruimt de reinigingsploeg van de stad de buitensite van de Bres op. Maar helaas is hun werk vaak een maat voor niets. Om een beter inzicht te krijgen in de problematiek plaatste de stad er in het najaar camera’s en voerde extra fysieke controles in. Met deze aanpak kan de stad de frequentie en de grootte van het probleem inschatten.

Resultaat: De voorbije twee maanden ruimden de diensten al 3.000 stukken zwerfvuil op. Dat zijn er gemiddeld 50 per dag. Naast zwerfvuil stelde de reinigingsploeg nog andere overlastproblemen vast zoals wildplassen en het gebruik van softdrugs. Daarom heeft de stad beslist om bijkomende maatregelen te treffen.

"We werken verschillende preventieve acties uit. Zo blijven we de site dagelijkse reinigen, zetten we in op doelgerichte en herhaaldelijke communicatie en komen er ook blikkenvangers aan het skatepark. De stad slaat hiervoor de handen in elkaar met sportclubs uit het Halse ecosportteam, krachtbalclub Helios Halle en Stoked Board Academy", laat het stadsbestuur weten.

Naast deze preventieve aanpak, zal stad Halle ook inzetten op een repressief beleid. "Door streng op te treden tegen overtreders, willen we een signaal geven dat De Bres een plek is waar iedereen verantwoordelijkheid draagt om het net en proper te houden", luidt het. "We voeren de controles op. Zowel de politiezone Zennevallei als de OVAM-handhavers en gemeenschapswachten van de stad Halle plannen extra controles in. Wie voor overlast zorgt, riskeert een GAS-boete. Zo willen we dat De Bres een toegankelijke recreatieve site blijft waar iedereen veilig kan vertoeven en sporten in een aangename omgeving."

(Foto: Jan Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?