Halle maakt komende jaren schoolomgevingen veiliger

Halle gaat de volgende jaren 16 schoolomgevingen verkeersveiliger maken. De stad doet dit niet op eigen houtje maar in overleg met de scholen, de ouders en ook de leerlingen. "Met dit masterplan ‘Veilige Schoolomgevingen’ willen we een inhaalbeweging maken om stappen en fietsen naar school opnieuw aantrekkelijk en veilig te maken", aldus het stadsbestuur.

Halle telt zo’n 16 basisscholen en 8 secundaire scholen, goed voor zo’n 12.000 leerlingen die helemaal anders naar het verkeer kijken dan volwassenen. Zeker kinderen uit het basisonderwijs zijn kleiner, kunnen afstand en snelheid nog niet helemaal inschatten, ze zijn impulsief, zijn zich van geen kwaad bewust,… Allemaal kenmerken waar andere weggebruikers niet altijd rekening mee houden. 

Schoolomgevingen zijn vaak een kruispunt van snel en langzaam verkeer. Enerzijds heb je het trage lokale verkeer van leerkrachten, ouders en leerlingen. Anderzijds is er ook doorgaand en dus ‘snel’ verkeer. Door een onveiligheidsgevoel kiezen ouders er vaak voor om hun kinderen toch met de wagen te brengen. Gevolg: nog minder plaats en veiligheid voor fietsers en voetgangers. Met het masterplan ‘Verkeersveilige Schoolomgevingen’ wil de stad deze vicieuze cirkel doorbreken.

De stad gaat een verkeersplan op maat van elke school opstellen. De uitwerking van het verkeersplan wordt voorafgegaan door een participatietraject waarbij leerkrachten, leerlingen, ouders, politie en de dienst Kinderen & Jongeren van de stad worden betrokken. Alle verzuchtingen, pijnpunten, ideeën, suggesties en oplossingen worden vervolgens vertaald in een concreet actieplan. Dat wordt uitgerold tijdens de zomermaanden zodat het nieuwe schooljaar meteen kan starten in een meer verkeersveilige schoolomgeving.

Stap voor stap, school voor school

De bedoeling is om elk jaar de omgeving van 4 scholen verkeersveiliger te maken. Een overzicht van de planning:

2021:

 • Sancta-Maria Malheide (Dr. Spitaelslaan)
 • Don Bosco Halle (Lenniksesteenweg)
 • GO! Beukenbos (Groenstraat en Jaak Liekensstraat)
 • H-H&College (Halleweg) (foto boven)

2022

 • H-H&College (Kasteelstraat)
 • GO! Klimop (A.Puesstraat)
 • H-H&College (Vondel, Parklaan & Leide)
 • H-H&College (Handbooghof)

2023

 • GO! Leerboom (J. Jacminstraat)
 • GO! Zilverberk (P. Bernaertsstraat en Balthazarstraat)
 • De Winde (Albertstraat)
 • Sancta-Maria kleuterschool (Heerweg)

2024

 • Spring in’t Veld (Lenniksesteenweg)
 • Sancta-Maria kleuterschool (Edingensesteenweg)
 • Sancta-Maria lagere school (Stevens-de waelplein)
 • H-H&College De Buiteling (Kleutersbaan)

Vlaanderen subsidieert mee

Voor de realisatie rekent Halle op Vlaamse subsidies. De Vlaamse overheid ondersteunt immers initiatieven die de verkeersveiligheid van schoolomgevingen verbeteren. Die subsidies zijn gericht op snel uitvoerbare maatregelen zoals een aangepaste verkeerssignalisatie of kleine infrastructuuraanpassingen. Voor elk van de 16 scholen zal de stad zo’n subsidie aanvragen. Die bedraagt maximaal 50% van de uitgaven met een maximum van 25.000 euro (inclusief BTW) per schoolomgeving.

foto: Jan Demol


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?