Halle maakt deze zomervakantie vier schoolomgevingen veiliger

Halle maakt werk van veiligere schoolomgevingen. De stad doet dat in nauw overleg met de scholen, de leerlingen en hun ouders. Deze zomervakantie worden vier schoolomgevingen aangepakt.

"Met het masterplan ‘Veilige Schoolomgevingen’ willen we een inhaalbeweging maken om stappen en fietsen naar school aantrekkelijker en veiliger te maken. Deze zomer starten we met de uitrol in vier Halse schoolomgevingen. Alle aanpassingen zullen gebeuren tijdens de zomervakantie, zodat we het nieuwe schooljaar kunnen starten met een verkeersveiligere schoolomgeving", laat het stadsbestuur weten.

Basiel in de hoofdrol

Basiel, de kindvriendelijke mascotte, zal ter hoogte van elke schoolpoort de aandacht trekken. Door in elke schoolomgeving dezelfde signalisatie en aandachtsverhogende elementen te plaatsen, zien ook de andere weggebruikers meteen dat ze een schoolomgeving naderen.

Maatwerk

"We maakten een verkeersplan op maat van de verschillende scholen. Elke school heeft immers andere veiligheidsnoden. De uitwerking van het verkeersplan werd daarom voorafgegaan door een participatietraject. Daarbij werden leerkrachten, leerlingen, ouders, politie en de dienst Kinderen & Jongeren van de stad betrokken. Alle pijnpunten, ideeën, suggesties en oplossingen werden vertaald in een concreet actieplan", aldus het bestuur.

Wat en waar?

Deze zomervakantie wordt er gewerkt in deze vier schoolomgevingen:

Sancta-Maria Malheide (Dr. Spitaelslaan)

 • nieuw zebrapad ter hoogte van de schoolpoort;
 • plaatsen van aandachtsverhogende elementen;
 • opfrissen en aanbrengen van (nieuwe) grondmarkeringen;
 • verbod om te parkeren en stil te staan aan de kant van de school.

Don Bosco Halle (Lenniksesteenweg)

 • nieuw zebrapad aan het kruispunt van de Lenniksesteenweg met de Windmolenstraat;
 • lokale aanpassingen aan voorgaand kruispunt om extra oversteekruimte te creëren;
 • plaatsen van aandachtsverhogende elementen;
 • opfrissen en aanbrengen van (nieuwe) grondmarkeringen;
 • uitbreiden van de middenlijn op de Lenniksesteenweg tot na de bocht.

GO! Beukenbos

Groenstraat

 • invoeren van eenrichtingsverkeer en geschrankt parkeren in de Begonialaan;
 • herinrichten van het kruispunt van de Begonialaan met de Groenstraat;
 • verbreden van het voetpad in de Groenstraat door middel van een langsliggend zebrapad;
 • plaatsen van aandachtsverhogende elementen;
 • opfrissen en aanbrengen van (nieuwe) grondmarkeringen.

Jaak Liekensstraat

 • behoud van de schoolstraat;
 • aanduiden van schoolzone van aan het kruispunt met de O. de Kerchove d’Exaerdestraat;
 • plaatsen van aandachtsverhogende elementen;
 • opfrissen en aanbrengen van (nieuwe) grondmarkeringen.

H-H&College

Halleweg (foto)

 • geen voorrang meer voor de Goudvinkenlaan
 • vervangen van kiss-and-ride door parkeerplaatsen voor kort parkeren (15 minuten) 
 • plaatsen van aandachtsverhogende elementen;
 • opfrissen en aanbrengen van (nieuwe) grondmarkeringen.

Panoramalaan

 • nieuw zebrapad aan het kruispunt van de Kruisstraat met de Panoramalaan;
 • nieuwe zebrapaden aan het kruispunt van de Nijvelsesteenweg met de Kruisstraat;
 • invoeren van eenrichtingsverkeer in het bovenste deel van de Panoramalaan;
 • invoeren van een schoolstraat (proefopstelling) in het bovenste deel van de Panoramalaan;
 • plaatsen van aandachtsverhogende elementen;
 • opfrissen en aanbrengen van (nieuwe) grondmarkeringen.

Ook de komende jaren staan telkens vier schoolomgevingen op het programma:

2022

 • H-H&College (Kasteelstraat)
 • GO! Klimop (A. Puesstraat)
 • H-H&College (Vondel, Parklaan & Leide)
 • H-H&College (Handbooghof)

2023

 • GO! Leerboom (J. Jacminstraat)
 • GO! Zilverberk (P. Bernaertsstraat en Balthazarstraat)
 • De Winde (Albertstraat)
 • Sancta-Maria kleuterschool (Heerweg)

2024

 • Spring in’t Veld (Lenniksesteenweg)
 • Sancta-Maria kleuterschool (Edingensesteenweg)
 • Sancta-Maria lagere school (Stevens-de Waelplein)
 • H-H&College De Buiteling (Kleutersbaan)

Vlaanderen subsidieert mee

Voor de realisatie rekent Halle gedeeltelijk op Vlaamse subsidies. Voor elk van de scholen zal de stad zo’n subsidie aanvragen. Die bedraagt maximaal 50% van de uitgaven met een maximum van 25.000 euro (inclusief btw) per schoolomgeving. De totale kosten voor herinrichting van de eerste vier schoolomgevingen worden geraamd op 72.012,70 euro (inclusief btw).

(Foto : Jan Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?