Halle krijgt nieuwe parkings aan De Bres en het stadsmagazijn

Het Halse stadsbestuur start dit jaar nog met twee parkeerprojecten aan De Bres en op de site van het huidige stadsmagazijn. Dat heeft het college van burgemeester en schepenen aangekondigd. De nieuwe parkings zijn nodig om plaats te maken voor groen en om het handelscentrum aantrekkelijker te maken.

In 2017 keurde de gemeenteraad een langetermijnvisie goed over het parkeerbeleid in de Halse binnenstad. Daarbij werd akkoord gegaan om bijkomende parkeercapaciteit te realiseren aan sportcomplex De Bres, op de huidige site van het stadsmagazijn en aan parking De Gooikenaar.

Aan De Bres is het de bedoeling om de bestaande bovengrondse plaatsen onder de grond te brengen.

Op de site van het stadsmagazijn komen minstens 160 parkeerplaatsen. Door de parkings onder de grond te brengen, wil de stad de ruimte boven de grond beter maken met meer groen en ruimte voor rust en ontmoeting.

Bouw

Zonder tegenvallers zal de effectieve bouw van de parking aan De Bres starten in 2023. De bouw van de definitieve parking op de site van het stadsmagazijn zal starten in 2025. In afwachting van de bouw van die nieuwe parking zal er een tijdelijke parking worden ingericht in 2021-2022. Er moeten namelijk eerst nog voorbereidende werken gebeuren. Dit jaar zullen nog de eerste grondonderzoeken en sonderingen gebeuren. Het stadsbestuur zal ook het parkeerbeleid van de bestaande parkings herbekijken. Dat is nodig om een goed evenwicht te vinden voor het parkeerregime dat van toepassing zal zijn in de ondergrondse parkings.

Er is nog niet beslist op welke manier de nieuwe parkings gefinancierd zullen worden. Er zijn drie modellen. Bij het eerste en duurste model betaalt de stad de bouw zelf en zal ze de parkings ook zelf uitbaten. Bij het tweede model betaalt de stad de bouw ook zelf maar geeft nadien een concessie aan een derde voor de uitbating ervan. Bij het laatste en goedkoopste model geeft de stad alles uit handen.

De nieuwe parkings moeten niet enkel plaats voorzien voor personenwagens maar ook voor deelwagens, elektrische wagens, motoren en fietsen. De stad voorziet een parkeerroute doorheen Halle met slimme parkeerbegeleiding. Bestuurders kunnen zo snel en gemakkelijk betalen via een parkeerapp of via sms. Het is de bedoeling dat de nieuwe parkings zodanig gebouwd worden dat ze later nog voor iets anders kunnen dienen zoals speeltuinen of concerthallen.

Zie ook: gratis parkeren tijdens opendeurweekends


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?