Halle in beroep tegen vergunning appartementen in overstromingsgebied

Vrijdag heeft het college van burgemeester en schepenen besloten om in beroep te gaan bij de raad voor vergunningenbetwistingen tegen de afgeleverde vergunning door de Provincie voor de bouw van 3 appartementsblokken naast de Zenne op Nederhem.

Halle weigerde een vergunning af te leveren voor de bouw van de appartementen onder andere omdat het project in overstromingsgevoelig gebied gerealiseerd wordt. Maar de Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant gaf wel een omgevingsvergunning.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Marijke Ceunen (Groen): “Het leek ons noodzakelijk deze, ongebruikelijke, stap te zetten aangezien we meer en meer geconfronteerd worden met extreme weersomstandigheden die de kans op overstromingen in overstromingsgebieden doen toenemen. Volgens ons moet de waterproblematiek beter worden onderzocht, de watertoetskaarten die nu beschikbaar zijn moeten worden bekeken met de snelheid van het veranderende klimaat.”

Bij Nederhem Vastgoed benadrukken ze dat er alles aan gedaan is om overstromingen te voorkomen.

Foto's: Jan Demol

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?