"Halle filevrij in 2020? Het kan!" (Video)

HALLE - Fietsersbond Halle organiseert komende vrijdag (24 oktober) in de raadzaal van het stadhuis een infoavond met de ambitieuze titel ‘Halle filevrij in 2020!’.

"Het verkeer in en om Halle barst geregeld uit zijn voegen en dat laat niemand onverschillig. De drukte en de files nemen nog steeds toe en deze evolutie lijkt onomkeerbaar. De gevolgen zijn duidelijk: slechte bereikbaarheid, onaangename leefsituatie, bedenkelijke luchtkwaliteit enz. Iedereen beseft dat het zo niet verder kan en dat we het geweer van schouders moeten veranderen", klinkt het bij de Fietsersbond. "Niet alleen de politiek, maar ook de burgers, kunnen hun steentje bijdragen als we files willen verminderen of oplossen. De file, dat zijn immers wij allemaal. Simpele oplossingen bestaan niet, maar dat is geen reden om zich neer te leggen bij een situatie die niet goed is. Daarom neemt Fietsersbond Halle een burgerinitiatief en nodigt ze op vrijdag 24 oktober om 20 uur in het stadhuis van Halle alle bewoners uit om mee te denken over mobiliteit."

De Fietsersbond neemt het initiatief, maar doet dit niet alleen. Omdat mobiliteit over meer dan fietsen alleen gaat werd er een samenwerking opgericht met het nieuwe Mobiliteitsplatform van de stad Halle, waar ook de Fietsersbond deel van uitmaakt. Maar ook andere organisaties (Autopia autodelen, De Lijn, Denktank Halle, Gezinsbond, JNM, Natuurpunt, Transitie Halle, Werkgroep Trage Wegen Zuidwest-Brabant, Werkgroep Tandem (Beweging.net) en Wijkcomité Sint-Rochus) waren graag bereid om mee te werken. En omdat de scholen ook veel last hebben van de mobiliteitsproblemen, sloten ook het H.Hartcollege en basisschool Zilverberk te Sint-Rochus, zich aan bij de organisatie van de mobiliteitsavond.

Wat staat er op het programma?

(De andere) Kris Peeters, auteur van onder meer 'De File Voorbij' en 'Weg van mobiliteit' en tevens mobiliteitsexpert, warmt het publiek op met een humoristische en pakkende lezing over ons autogebruik. Nadien is er interactie met het aanwezige publiek, waarbij er vanuit verschillende invalshoeken naar het mobiliteitsvraagstuk wordt gekeken. Een aantal deskundigen in een panel zullen mogelijke oplossingen aanreiken. Tot slot kan het publiek nog vragen stellen en voorstellen formuleren waarmee het Mobiliteitsplatform verder aan de slag kan gaan.

Afspraak om 20u in de raadzaal van het stadhuis. De toegang is gratis.

VIDEO


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?