Halle betwist verwijlinteresten voor Nederhemparking maar stelt wel externe manager aan

De stad Halle wordt geconfronteerd met een mogelijke onvoorziene uitgave van zo’n 209.000 euro voor de oplevering van de Nederhemparking. Het gaat om verwijlinteresten die de aannemer nu opeist voor de geleverde werken. De stad Halle betwist deze verwijlinteresten en heeft een advocaat aangesteld om de zaak juridisch uit te vlooien.

De factuur wordt voorlopig niet betaald. Bovendien neemt de stad maatregelen om te voorkomen dat zoiets zich in de toekomst nog kan voordoen. Daarom gaat de stad tijdelijk een externe manager aanstellen voor de sector Stadsontwikkeling. Die moet ervoor zorgen dat de projecten op financieel en organisatorisch vlak intern beter worden opgevolgd. Deze manager moet er ook over waken dat alle doelstellingen die voorzien zijn in het meerjarenplan 2020-2025 tijdig behaald worden.

Op 12 juli 2018 opende de stad samen met de aannemer officieel de voorstadsparking aan Nederhem. Die parking was goed voor zo’n 270 nieuwe parkeerplaatsen in de stad. Het dossier verliep destijds al niet zonder slag of stoot en nu, ruim 20 maanden later, komt de aannemer met verwijlinteresten op de proppen, goed voor zo’n 209.000 euro. De stad reageert verrast en betwist deze verwijlinteresten. Er werd alvast een advocaat aangesteld die de zaak juridisch zal onderzoeken en het stadsbestuur zal verdedigen in het dossier. De stad zal de factuur voorlopig alvast niet betalen.

Externe manager

“Deze aannemer is in heel wat projecten een partner van de stad. De stad betreurt het dan ook dat hij zich op deze manier opstelt. Maar de stad steekt de hand ook in eigen boezem. Het dossier werd op de sector Stadsontwikkeling intern niet naar behoren opgevolgd. Ook het feit dat het schepencollege pas op 23 april kennis kreeg van een factuur die op 13 maart toekwam op de dienst, is problematisch. Om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen, stelt de stad tijdelijk een externe manager aan. Die moet de werking binnen de sector Stadsontwikkeling terug op de rails zetten, zodat dit soort zaken niet meer kunnen gebeuren en we ook alle doelstellingen zoals voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 tijdig behalen”, verklaart schepen Johan Serve.

Stadsontwikkeling neemt een doorstart

Halle staat op het vlak van stadsontwikkeling voor enkele enorme uitdagingen. “Als we van Halle een stad van de toekomst willen maken waar wonen, werken, leven, mobiliteit en recreatie beter op elkaar afgestemd worden, dan moeten we daarvoor nu al volop de nodige bouwstenen leggen. De ideeën en de plannen zijn er. Zo telt het thema ‘Leefbaar en beleving’ in het meerjarenplan 2020-2025 van de stad meer dan 40 pagina’s. Al die doelstellingen en acties moeten van Halle een wendbare, zorgzame en beleefbare stad maken. Een groot deel van deze doelstellingen zijn voor rekening van de diensten binnen de sector Stadsontwikkeling. Dat gaat van het verbeteren en vergroenen van onze straten, pleinen, parken tot het uitwerken van een aangepast mobiliteits-, veiligheids- en woonbeleid. Een ambitieus actieplan, waar het stadsbestuur ook aardig wat financiële middelen voor vrijmaakt”, gaat de schepen verder.

Heel wat grootschalige projecten werden intussen op de rails gezet. “Denk maar aan de grote bruggenprojecten, waarbij we alleen maar kunnen vaststellen dat het doordachte omleidingsplan en de ondersteunende maatregelen ook hun vruchten afwerpen. Of denk maar aan het strategisch project Zennevallei, dat de waterbeheersing, de groene ruimte, de bedrijventerreinen, de mobiliteit en de kern van onze stad moet versterken.”

“Als we voor deze sector alle doelstellingen uit het meerjarenplan tegen 2025 willen behalen, moet er zeer productief en resultaatgericht gewerkt worden. De sector Stadsontwikkeling heeft de capaciteit en de middelen om dit tot een goed einde te brengen. Maar op vlak van projectmanagement kan en moet het beter (opvolging van grote projecten en investeringen, organisatie en management). Daarom doet de stad tijdelijk een beroep op een externe manager. De vele acties vragen immers een snelle opstart en een efficiënte werking. De externe manager zal een operationeel, strategisch en haalbaar actieplan uitwerken dat ervoor moet zorgen dat we op koers blijven”, besluit schepen Johan Servé.

"Politiek is verantwoordelijk"

N-VA-raadslid Rogier Lindemans hoopt snel duidelijkheid te krijgen over wat is fout gelopen.“Toen we lazen dat een externe manager zou aangetrokken worden, konden we dit niet goed plaatsen. Ik wou hierover dan ook meer duidelijkheid vragen op de commissie, maar intussen blijkt waarom. De stad kreeg een gepeperde rekening verwijlinteresten van Besix wegens achterstallige betalingen” zegt Rogier Lindemans.

Opvallend is dat de stad reeds op 13 maart een schrijven van Besix ontving maar ook dit onder de radar bleef tot eind april. “Veel vragen blijven nog onbeantwoord: hoe kon zo’n groot bedrag aan verwijlinteresten ontstaan zonder dat iemand op de hoogte was? Over welke niet-betaalde facturen gaat dit? En waarom duurde het bijna zes weken voor actie werd ondernomen toen de brief al was toegekomen?”, vraagt Lindemans zich af.

“Het schepencollege stelt nu als oplossing een externe manager aan. Maar al doen de ambtenaren weliswaar het werk, het is de politiek - hier dus het college - die de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt voor dit dossier”, besluit Lindemans.

Foto: Jan Demol

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?