Haakstraat wordt eenrichtingsstraat

De verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid in de Haakstraat en omgeving staat reeds geruime tijd onder druk omwille van sluipverkeer en onaangepast rijgedrag.  Na een verkeersonderzoek en overleg met een afvaardiging van de betrokken bewoners en de stad Halle werd afgesproken dat een beperkt eenrichtingsverkeer in het weggedeelte van de Haakstraat tussen de Fazantenlaan en de Winkelaar wordt ingevoerd.
 
Het gemotoriseerd verkeer wordt enkel toegelaten richting Halle. Een uitzondering wordt gemaakt voor fietsers en bromfietsers klasse A.

De maatregel zal bij wijze van proef ingevoerd worden en zal lopen van 19 augustus 2019 tot en met 4 mei 2020.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?