Haag- en hoogstambomen aan gunstige prijzen

LENNIK - Voor de 19e keer organiseert Natuurpunt M.O.Lennik een samenaankoop van inheemse bos- en haagplanten en van hoogstamfruitbomen. Door bestellingen te bundelen kunnen bij de leverancier interessante prijzen worden bedongen.

Met de actie wil de vereniging de aanplant van inheems ecologisch waardevol groen stimuleren. Het gaat om plantgoed dat gebruikt kan worden voor hagen, haagkanten, bosjes en andere kleine landschapselementen (KLE’s). Omdat hoogstamboomgaarden niet alleen typisch zijn voor onze streek maar ook een zeer hoge ecologische waarde hebben, worden ook hoogstambomen gepromoot.

Wie een bijdrage wil leveren aan de vergroening van ons aller Pajottenland maar de psychologische drempel naar de plantenhandel te hoog vindt, kan inschrijven op de actie van Natuurpunt M.O.Lennik.

Meer informatie en inschrijven via info@natuurpunt-mollennik.be -  www. natuurpunt-mollennik.be of 02 582 64 50

Inschrijven tegen ten laatste 20 oktober 2013. Het afhalen van het plantgoed wordt voorzien op zaterdag 9 november tussen 9u30 en 12 uur.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?