Gulden erf krijgt statuut woonerf

Het Gulden Erf wordt in de week van 5 augustus omgedoopt tot een woonerf. Dat betekent dat spelende kinderen en voetgangers baas zijn in het Gulden Erf. Auto’s blijven welkom maar de snelheid wordt beperkt tot 20 km/u. De stad wil het Gulden Erf hiermee veiliger maken.

Welke verkeersregels gelden er in een woonerf?

Voetgangers mogen de volledige breedte van de openbare weg gebruiken. Kinderen mogen er ook op straat spelen.

Bestuurders mogen voetgangers niet in gevaar brengen of hinderen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn tegenover kinderen. Anderzijds mogen ook voetgangers het verkeer niet nodeloos belemmeren.

De snelheid is er beperkt tot 20 km per uur.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?