Guimardstraat weert N-VA uit Halse school

HALLE - N-VA Halle mag op 9 mei geen ontmoetingsavond organiseren in de schoolrefter van het Heilig Hart en College. Nochtans was begin april al een huurcontract voor de zaal ondertekend en betaalde N-VA Halle de huur al vooruit. De directie van het HHC heeft van de top van het katholiek onderwijs te horen gekregen dat N-VA niet welkom is.

Gemeenteraadslid Conny Roekens, die mee voor de praktische organisatie zorgt, is er het hart van in: “Onze N-VA afdeling organiseert op 9 mei –Europadag- een ontmoetingsavond waarop de N-VA topkandidaten voor Vlaams-Brabant worden voorgesteld. De aanvraag om de zaal te huren werd in februari gedaan, het contract werd begin april ondertekend, onze reclamecampagne is al gestart…Nu het contract verbreken is tegen alle regels van fatsoen… Ongehoord dat het VVKSO, de top van het katholiek onderwijs, de Halse schooldirectie zo onder druk zet om ons op straat te zetten. We moesten nu in allerijl op zoek naar een alternatief, en moeten een noodcommunicatie opzetten.”  De schooldirectie verwijst naar de Guimardstraat die nu plots schermt met de ‘sperperiode’ voor schoolgebouwen.

Mark Demesmaeker,  Europees parlementslid en één van de sprekers op de avond: “We hebben aangedrongen om het contract te respecteren maar vergeefs… je kan je afvragen waarom nu plots contractbreuk wordt gepleegd en we overwegen dan ook een schadeclaim. Nu, we zijn niet bij de pakken blijven zitten en kunnen gelukkig uitwijken naar de Sint-Jozefzaal in Essenbeek. We laten ons door niemand boycotten of muilkorven! We zorgen voor een afwisselende en boeiende avond die in Halle de aanzet moet zijn tot de Verandering voor Vooruitgang die we nodig hebben! Zelf heb ik voor een audiovisuele verrassing gezorgd, en bovendien is er een muzikaal optreden”.

De bijeenkomst gaat nu door in de Sint-Jozefzaal in Essenbeek.

Sprekers zijn:

Mark Demesmaeker, derde plaats voor Europa Zowel de lijsttrekker als lijstduwer voor het Vlaams Parlement Ben Weyts uit Beersel en Willy Segers, burgemeester van Dilbeek.

Lijsttrekker en lijstduwer voor de Kamer: Theo Francken uit Lubbeek, en Luc De Koninck, burgemeester van St-P-Leeuw.

Nadia Sminate, tweede plaats Vlaams Parlement, en Kristien Van Vaerenbergh, tweede plaats Kamer.

Praktisch: N-VA meeting op 9 mei, 20:00u, Sint-Jozefzaal Essenbeek. Gratis toegang.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?