Grote opkomst voor wijkvergadering Stationsbuurtraad

Afgelopen maandag was de Saviozaal te klein voor het talrijk opgekomen publiek. De Stationsbuurtraad organiseerde een inspraakvergadering waarbij de verschillende bouwprojecten in de Saviobuurt en de ondertunneling van de spoorweg aan bod kwamen.

Via handopsteking konden de aanwezige buurtbewoners hun mening uiten over een aantal voorstellen. Nadien werd er nog lange tijd nagekaart.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?