Grote opkomst voor Intergemeentelijke opleiding fuifcoach

Een veertigtal afgevaardigden van verenigingen uit de politiezone Pajottenland kreeg zaterdag in Bever het attest van Fuifcoach. Deze keer eindigde de cursus met een veertigtal ‘afgestudeerden’, waaruit een groeiende belangstelling blijkt.

Sinds enkele jaren organiseren de 6 gemeentebesturen van het Pajottenland (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen) in samenwerking met de lokale politiezone Pajottenland, jeugdregio Pajottenland en de intergemeentelijke preventiedienst, de lokale opleiding fuifcoach. Deze opleiding wordt gratis aangeboden.

Alle organisatoren van publiek toegankelijke feesten of fuiven zijn volgens het gemeentelijk feest- en fuifreglement verplicht om een opgeleide fuifcoach te hebben. De opleiding fuifcoach bestaat uit drie onderdelen, zijnde een onderdeel theorie, EHBO en brandbestrijding. Na het volgen van deze opleidingen ontvangt men het attest van fuifcoach.

Verder dient men nog een cursus EHBO te volgen om het attest van fuifcoach te behalen. Deze cursussen vinden plaats in de lokalen van het Rode Kruis in Lennik.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?