Grote job- en opleidingsbeurs voor zorgsector

De lokale besturen van Asse, Dilbeek en Ternat, VDAB, VIVO, Toekomstforum Halle-Vilvoorde, en provincie Vlaams-Brabant bundelen i.s.m. Agentschap Integratie & Inburgering en RTC Vlaams-Brabant hun krachten om de huidige uitdagingen in de zorgsector regio Halle-Vilvoorde aan te pakken. Ze organiseren op maandag 20 mei van 13 tot 17 uur een grote job- en opleidingsbeurs in Cultuurcentrum Westrand.

De ‘kloof’ tussen het grote aantal werkaanbiedingen en het lagere aantal werkzoekenden in de zorg stelt de regio Halle-Vilvoorde voor stevige uitdagingen. Zo kende het aantal vacatures voor de beroepsgroepen ‘verpleegkundigen en verzorgenden’ en ‘opvoeders’ de voorbije jaren in de regio Asse-Dilbeek-Ternat een sterke stijging. Voor verpleegkundigen en verzorgenden verdubbelde het aantal vacatures zelfs bijna in de voorbije 5 jaar.

Het volstaat niet om werkzoekenden met een jobdoelwit in de zorg maximaal toe te leiden naar de openstaande vacatures. Bijkomend zijn extra inspanningen nodig om werkzoekenden met jobaspiraties in andere sectoren te overtuigen van de ruime tewerkstellingsperspectieven als verzorgende, zorgkundige of verpleegkundige. Deze perspectieven vereisen steeds bijscholing om de nodige kwalificaties te behalen.

Naast de klassieke zorgjobs in de gezondheidszorg, de ouderenzorg en de kinderopvang is de sector ook op zoek naar opvoeders, informatici, logistieke medewerkers en technici, diverse hulpverleners,… Ook Brusselse werkzoekenden en werkzoekenden met een beperkte kennis Nederlands zijn meer dan welkom. Mits voldoende bijscholing, zowel op vlak van taal als van technische vaardigheden, bieden zij heel wat opportuniteiten om de talrijke vacatures in te vullen.

Samen sterk voor zorg

De lokale besturen van Asse, Dilbeek en Ternat, VDAB, VIVO, Toekomstforum Halle-Vilvoorde, en
provincie Vlaams-Brabant bundelen i.s.m. Agentschap Integratie & Inburgering en RTC Vlaams-
Brabant hun krachten om deze uitdagingen op te nemen. Zij organiseren op maandag 20 mei van 13 tot 17 uur een job- en opleidingsbeurs in Cultuurcentrum Westrand in Dilbeek.

Lokale werkgevers bieden er heel wat vacatures aan in uiteenlopende zorgberoepen. Daarnaast geven opleidingsverstrekkers, welzijnsorganisaties en VDAB meer uitleg over de opleidingen en diensten die zij inrichten om de zoektocht naar een job of een werknemer te ondersteunen.
Leerlingen uit de secundaire scholen en werkzoekenden kunnen via interactieve workshops en infosessies - proeven van de zorg- en welzijnssector. Voor bezoekers met een migratieachtergrond wordt een aangepaste infosessie over ‘Opleidingen voor anderstaligen’ aangeboden.

“Via partnerschappen met openbare besturen en lokale organisaties willen we beter inspelen op de noden van de arbeidsmarkt in de regio”, zegt Bernard Ostyn , VDAB-manager Zorg & Onderwijs. De lokale besturen hechten veel belang aan de kansen voor lokale tewerkstelling, maar ook voor een positieve dynamiek voor de zorg- en welzijnssector in Halle-Vilvoorde. De provincie versterkt via het initiatief de promotie van de zorgberoepen. Opleidingsfonds voor de social profit VIVO wil mensen met een migratieachtergrond warm maken voor de social profit.

“Door samen te werken slagen we erin om meer werkzoekenden aan een passende job of opleiding te helpen en meer werkgevers aan een geschikte werknemer. De nood in de zorg is bijzonder hoog, omwille van de dubbele vergrijzing van de bevolking én de zorgverleners. Burgers leven steeds langer en hebben daardoor meer behoefte aan zorg. Tegelijkertijd bereikt een groot aandeel van de werknemers in zorginstellingen de pensioenleeftijd. Dit stelt ons voor stevige uitdagingen.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?