Grootschalige controle op het Brusselse openbaar vervoer

BRUSSEL – Gisterennamiddag vond in de Brussels Hoofdstedelijk Gewest een Full Integrated Police Action (FIPA) plaats. Bij deze actie lag de nadruk op het verminderen van de criminaliteit op en rond het openbaar vervoer.

De politie heeft 399 personen gecontroleerd. De deelnemende vervoersmaatschappijen controleerden de vervoersbewijzen van ongeveer 21 000 personen.

Het was de 55e FIPA-actie (Full Integrated Police Action) die in de Brusselse agglomeratie heeft plaatsgevonden en de 20e die specifiek gericht was tegen de criminaliteit op het openbaar vervoer. De politie heeft controles uitgevoerd op een dertigtal plaatsen op zowel de bus- en tramlijnen, op de metro, op treinen als in de metro- en treinstations. Bij deze controleactie ligt de nadruk op het subjectieve onveiligheidsgevoel, verdovende middelen, zwartrijders, verboden wapendracht, hangjongeren en gauwdiefstallen.

De politie werd tijdens de actie bijgestaan door de veiligheidsdiensten van de vervoersmaatschappijen MIVB, TEC, De Lijn en NMBS. Met deze gemengde dispositieven wil de politie de geïntegreerde aanpak onderstrepen, en duidelijk maken dat er wordt samengewerkt om het onveiligheidsgevoel in het openbaar vervoer aan te pakken. Om een geïntegreerde samenwerking te stimuleren, worden er met de verschillende Brusselse politie en veiligheidsdiensten maandelijks coördinatievergaderingen gehouden.

Resultaten:

Politie:

o Aantal gecontroleerde personen: 399

o Aantal geseinde personen: 20

o Aantal gerechtelijke aanhoudingen: 12 (drugs, verboden wapendracht,…)

o Aantal administratieve aanhoudingen: 33 (waarvan 25 illegalen)

Partners:

De veiligheidsdiensten van de vervoersmaatschappijen MIVB, TEC, De Lijn en NMBS controleerden in totaal de vervoersbewijzen van ongeveer 21 000 passagiers. Daarbij werden 942 vaststellingen gedaan, voornamelijk voor het ontbreken of het niet ontwaarden van de vervoersbewijzen.

De actie is gecoördineerd door de Coördinatie- en steundirectie (CSD) van federale politie van Brussel. De volgende diensten zijn ingezet:de Spoorwegpolitie van Brussel + metrobrigade,  het Brusselse interventiekorps van de federale politie, de 6 Brusselse politiezones, - Externe veiligheidsdiensten van oa. De Lijn, TEC, MIVB en Securail (NMBS)

Bij deze 55e FIPA-actie zijn 180 politieambtenaren van de lokale en federale politie ingezet. Zij werden bovendien bijgestaan door 130 veiligheidsmensen van De Lijn, NMBS, MIVB en TEC. Met acties als deze is het vooral belangrijk om zoveel mogelijk personen te controleren, maar ook de zichtbaarheid van de controledispositieven en een geïntegreerde werking zijn zeer belangrijk.

In de toekomst zullen er nog dergelijke grootschalige controleacties op het openbaar vervoer georganiseerd worden, en zal de politie ook het probleem van schoolverzuim aanpakken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?