Grondeigenaars stappen naar Raad van State tegen GRUP Politiehuis Pajottenland

KESTER – De raadsman van de eigenaars van de grond waarop de bouw van het politiehuis van de zone Pajottenland is voorzien, laat weten dat hij namens de eigenaars een annulatieberoep bij de Raad van State heeft ingesteld tegen het GRUP Politiehuis.

De politiezone wil haar commissariaat bouwen op een grond tussen de achterzijde van de huidige politiepost in de Bruneaustraat in Kester en de Edingsesteenweg. Er loopt daar voor een onteigeningsprocedure.

De gemeenteraad van Gooik stelde op 28 april 2015 het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘politiehuis’ definitief vast. De Deputatie heeft op 9 juli 2015 een besluit getroffen houdende de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘politiehuis’. De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad gebeurde door de dienst Ruimtelijke Ordening op 14 augustus 2015.

Plannen verder uitwerken

“We hadden dat een beetje verwacht”, zegt Michel Doomst, voorzitter van de politieraad. “Deze procedure bij de Raad van State kan een jaar aanslepen maar ondertussen zetten we de onteigeningsprocedure verder en werken we de plannen verder uit. Het is natuurlijk het recht van de mensen om in beroep te gaan. Men vraagt zich soms af hoe het komt dat projecten in Vlaanderen zo traag vooruit gaan. Dat heeft alles te maken met de te ingewikkelde wetgeving.”

Lennik ziet af van koop rijkswachtpost

In de onderhandelingsprocedure voor de bouw van het politiehuis in Kester was oorspronkelijk ook voorzien dat de gekozen aannemer het oude rijkswachtgebouw in de Algoetstraat in Lennik verwerft. De gemeente Lennik liet echter weten het gebouw te willen aankopen en liet de waarde schatten door een plaatselijk vastgoedkantoor. Blijkt nu dat het geschatte bedrag van 300.000 euro veel lager ligt dat het bedrag van een onlangs uitgevoerde officiële schatting. “We vernamen nu dat de gemeente Lennik, afziet van haar aankoopaanbod en een afwachtende houding aanneemt”, aldus Michel Doomst.

Zie ook: (http://www.persinfo.org/2015/09/18/bouw-nieuw-politiehuis-kester-stand-van-zaken)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?