Grom Merchtem blaast 25 kaarsen uit

MERCHTEM - Op 11 november viert de Gemeentelijke Raad voor ontwikkelingssamenwerking Merchtem (Grom) haar 25 jarig bestaan. Onder impuls van onder andere Jef Mast, toenmalig gemeenteraadslid voor Agalev (nu Groen) en vader van huidige schepen van ontwikkelingssamenwerking Maarten Mast, werd er in Merchtem werk gemaakt voor het oprichten van een gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking. De statuten ervan werden einde 1988 op de gemeenteraad goedgekeurd. Dat is 25 jaar geleden en moet dus gevierd worden.

Al die jaren zorgde de Grom voor de coördinatie van de werking van de talloze organisaties die zich in Merchtem bezighielden met de problematiek van de Derde Wereld en de noord-Zuidverhoudingen in zijn geheel. Zo is er onder andere de vriendenkring van zuster Denise Brabant, Broederlijk Delen/Welzijnszorg, Wereldsolidariteit, Vredeseilanden, Damiaanactie, buurtcultuur, en de werking rond Haïti. Ook niet uit het oog te verliezen is de dagelijkse aanwezigheid van Oxfam Wereldwinkel en de jaarlijks terugkerende actie van 11.11.11.

Daarnaast was de Grom de motor voor de bewustmaking en de sensibilisering van de Merchtemse bevolking via acties, informatievergaderingen en debatten rond de aardbeving in Haïti, rond de millenniumdoelstellingen en de klimaatproblematiek, rond asiel en migratie. Een werkgroep van de Grom, Merchtem multicultureel, zorgt al meer dan tien jaar voor de integratie van nieuwkomers in Merchtem via babbelut (praatcafé om Nederlands te leren), via huiswerkbegeleiding in de lagere scholen van Merchtem centrum, via wereldfeesten en barbecues. Dank zij hen mocht Merchtem in 2005 een heel jaar de titel van gelijke kansengemeente in zijn vaandel dragen.

Verschillende leden van de Grom waren ook de trekkers om van Merchtem een fair trade gemeente te maken. Vorig jaar werd deze titel behaald.

De viering van dat 25 jarig bestaan gaat door op 11 november 2013 vanaf 16u in de zaal ’t Vijverdal ,Kerkstraat 9 (achter de kerk van OLV ter Noodt in Merchtem centrum). Doorlopend zijn er stands van de Grom met al zijn organisaties, 11.11.11., fair trade gemeente en Merchtem multicultureel. Om 16u30 is er een debat over het wat en hoe van fair trade. Moderator Hugo Verwimp (trekkersgroep fair trade Merchtem) gaat in debat met een Hielke Van Doorslaer (oxfam Wereldwinkels nationaal), Lynn Geerinck (fair trade gemeente nationaal) en Tie Roefs (vertegenwoordiger van de provincie Brabant en zelf fractieleidster Groen in de provincieraad Vlaams Brabant)

Na dit debat is er de prijsuitreiking van de zoektocht rond fair trade, die nog heel de maand oktober loopt langs de horeca -zaken, winkels en organisaties die meehielpen om de titel van fair trade gemeente te bekomen.

Om 17u30 is er dan de feestzitting met als sprekers: Maarten Mast (schepen van ontwikkelingssamenwerking Merchtem, lijst van de burgemeester), Maggie De Block (staatssecretaris van asiel en migratie en armoedebestrijding), Jos Geysels (minister van staat en voorzitter van 11.11.11. nationaal) en Hugo Verwimp(voorzitter van de Grom).

Deze feestzitting wordt gevolgd door een receptie met fair trade drank uit de Wereldwinkel, exotische hapjes en ‘ik kook van woede’ soep (statement van de campagne van 11.11.11. :er is genoeg voedsel en toch is er honger).

Iedereen is hartelijk welkom. De toegang is gratis.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?