Groene sprong in de Mark tussen de waterjuffers

Groen Pajottenland stelt voor om de 'Big Jump' volgend jaar ook in het Pajottenland te organiseren. Om de aanzet te geven, sprongen enkele leden afgelopen weekend alvast zelf in de Mark tussen de waterjuffers en gele plomb.

Bij de 'Big Jump' springen mensen wereldwijd in rivieren, beken en vijvers om aandacht te vragen voor waterkwaliteit.

Nog maar enkele generaties geleden was het vanzelfsprekend om bij warm weer verkoeling te zoeken in de Mark, Zenne, Dender en beken en poelen van het Pajottenland.

Thema van Big Jump dit jaar is microplastics en tegengaan van plastiekvervuiling. De zee begint hier: ook het zwerfvuil uit onze Pajotse bermen komt via riolen en beken deels in de zee terecht. Met deze actie vraagt Groen Pajottenland in droge tijden specifiek aandacht voor:

• Waterkwaliteit van Pajotse rivieren en ander oppervlaktewater: meer acties en meer meetpunten
• Werk maken van gescheiden riolering voor betere afvalwaterzuivering
• Mogelijkheden voor waterrecreatie nagaan: we dromen van een speelzone in Mark, Dender en Zuun
• Mogelijkheden voor zwemvijvers nagaan: we dromen van speelvijvers in Gooik (Paddenbroek), Lennik (achter sporthal), Herne (omgeving Dominicanessen) en elders
• Fundamenteel is er de kwestie van klimaatverandering die zorgt voor fellere regenbuien en langere periodes van droogte
• Actuele kwestie van drinkwatervoorziening en grondwaterspiegel


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?