Groene lijsttrekkers opteren voor verbreding ingekokerde Hoezenbroekbeek

Twee delen van het huidige Europese natuurgebied Kesterheide (ter hoogte van het Vijfdorpenbos) liggen er door de Ninoofsesteenweg versnipperd bij. Gooikse lijsttrekkers Kirsten De Weerdt en Alwin Loeckx hebben een alternatief: de ingekokerde Hoezenbroekbeek verbreden en er een ecologische tunnel van maken.  

Studiebureau Antea maakte 6 jaar geleden in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij een rapport over de Gooikse natuurverbinding, om na te gaan op welke manier ze twee delen van het Europese natuurgebied Kesterheide kunnen verbinden door een ecologische brug of tunnel. Het gebied wordt momenteel echter gescheiden door de Ninoofsesteenweg.

“De steenweg vormt een ware barst in het landschap”, zegt lijsttrekker van Groen Kirsten De Weerdt, “Intussen zijn we meer dan 5 jaar verder en is er nog geen enkel gevolg gegeven aan de studie van de Vlaamse Landmaatschappij: geen verdere technische of financiële uitwerking, planning... De aanleg van een ecoduct of ecotunnel werd immers als één van de vele acties in het plan voor een mogelijke ruilverkaveling in Gooik opgenomen en op die manier de facto op de lange baan geschoven.”

“Tunnel is wel betaalbaar.”

Een verbinding is tevens belangrijk voor de veilige oversteek van zoogdieren als dassen en vossen. Maar ook de veiligheid van wandelaars en fietsers stijgt hierdoor en er zou een recreatieve lus kunnen gemaakt worden van het plattelandscentrum Paddenbroek naar de top van de Kesterheide.  

Volgens De Weerdts collega, Alwin Loeckx, is er al een kostenraming gebeurd, waaruit een ecoduct onmogelijk blijkt. “Maar een tunnel is wel betaalbaar”, zegt hij, “Zo zouden we, doordat het een Europees natuurgebied is, vele subsidies kunnen krijgen. Het stuk boven de tunnel zou eventueel enkele dagen worden afgesloten om de tunnel te verbreden. Het is goedkoop én realiseerbaar.”

Loeckx voegt er nog aan toe dat Gooik gemiddeld veel minder bossen bevat vergeleken met de andere Vlaamse gemeenten. “Maar het geeft echter de valse schijn dat we dit hebben door de vele rijen populieren. In se zijn we een bosarme gemeente. Het hangt er ook van af wat je natuur noemt: landbouwpercelen vallen niet per se onder deze noemer. Biodiversiteit en dergelijke uiteraard wel.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?