Groen ziet groeikansen in het Pajottenland

Als het nu federale verkiezingen zouden zijn, dan wint oppositiepartij Groen fors en wordt de derde partij in Vlaanderen. Dat blijkt uit een peiling van VRT en De Standaard. Groen wordt de derde partij in Vlaanderen

Groen heeft een gedeputeerde in de provincie en neemt in onze regio al deel aan het gemeentelijk beleid in onder meer Dilbeek, Beersel en Ternat maar in andere Pajotse gemeenten slaagde de partij er nog niet in door te dringen. In Lennik verdween Groen bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen van de kaart.

Daar wil Groen verandering in brengen. Dat bleek overduidelijk op een startvergadering, donderdagavond, in restaurant “Het Zwart Schaap” in Gooik waar de partij haar visie op politiek in een plattelandsgemeente voorstelde.

Ook potentieel in het Pajottenland

Uit simulaties blijkt dat er ook in het Pajottenland een potentieel is voor een frisse en ongebonden partij. “We willen in zo veel mogelijk gemeenten opkomen en mee het beleid bepalen. Aan groene ideeën zal er geen gebrek zijn, de inhoud staat bij ons voor op. We willen opbouwend werken. We laten ons niet onder druk zetten door de komende verkiezingen. In het Pajottenland stijgt het aantal leden en er zijn recent groepen gestart in drie gemeenten”, klonk het. Wellicht komt Groen op in Gooik, Lennik en Pepingen.

De gelagzaal zat afgeladen vol en er waren onder meer zeer geïnteresseerde inwoners uit Lennik, Gooik en Pepingen.

Nationaal ondervoorzitter Jeremie Vaneeckhout, zelf schepen in de landelijke gemeente Anzegem, is rotsvast overtuigt dat Groene recepten werken in landelijke gemeenten. Met aanstekelijk enthousiasme bracht hij frisse voorbeelden uit heel wat gemeenten.

“Gemeenten als Gooik zijn vergelijkbaar met onze gemeente Anzegem. Ik ken het Pajottenland onder meer door de bedevaart naar Halle (80 km) waar we onder meer door Pepingen stappen”, zegt Jeremie Vaneeckhout.

Onze gemeenten zijn in volle verandering. Groen wil die laten evolueren tot een groene en sociale gemeenten. Ambitieuze jongeren, creatieve ondernemers, lokale boeren en zorgbehoevende ouderen, in een groene en sociale gemeente voelt iedereen zich thuis!

Groen wil meer beslissingsmogelijkheden geven aan de bevolking door bijvoorbeeld een budget ter beschikking te stellen van een wijk. “Zo wordt een project beter gedragen door de inwoners en wordt er beter voor gezorgd. De toekomst ligt in de dorpen die geen slaapgemeenten mogen worden. Publieke ruimten moeten heringericht worden en leegstand moet aangepakt worden. We stimuleren de inwoners aan te kopen bij lokale handelaars en producenten. Dat bevordert bijvoorbeeld ook de horeca.”

Jeugd en ruimte

“Groen wil ervoor zorgen dat er wat te doen is in de dorpen waar door jongen mensen er graag blijven wonen. Door voor hen een netwerk op te bouwen, podiumkansen te geven, enz, komen studenten na hij studies graag weer naar hun dorp. Er moet ook voldoende groene en veilige speelruimte voor de kinderen zijn.”

Duurzaam wonen

Het is noodzakelijk groene en kwetsbare gebieden te beschermen. “Om het volbouwen tegen te gaan moet het DNA van de dorpen bewaard blijven. Op de juiste plaatsen, bijvoorbeeld aan een station, moet de bewoning verdicht worden. We moeten kleiner gaan wonen met gemeenschappelijk gebruik van gemeenschappelijk vrijen ruimte.

Mobiliteit

Er is nood aan een goed uitgebouwd openbaar vervoer waar de mensen gemakkelijk van gebruik moeten kunnen maken. Het verbeteren van het fietsverkeer, het gebruik van de elektrische fiets, fietsstraten, autodelen, het ter beschikking stellen van het gemeentelijk wagenpark  buiten de werkuren, …..

Herbestemming van kerken

Het onderhoud van de kerken vraagt zware investeringen. “Je kan over de nieuwe bestemmingen gesprekken voeren met de bewoners. Kerken kunnen ruimten worden voor tentoonstellingen, kinderopvang,.. Om de parochianen naar een kerk in een ander dorp te voeren kan je een schoolbusje inzetten.”

Duurzame KMO’s

“Er moet steeds een economische ontwikkeling mogelijk blijven. Kleine ondernemingen moet je een plaats geven inde gemeente. Bestaande sites kunnen bij reconversie gecombineerd worden met natuurontwikkeling, goed openbaar vervoer en eigen energievoorziening.”

Slimme energie

“Er moet geïnvesteerd worden in duurzame energieproductie vernieuwende. Er kan op een vernieuwde manier omgegaan worden met problemen als geluidshinder, slagschaduw, verstoring van het landschap,… Er moet een verstandige scanning van de gemeente gebeuren om plaatsen te vinden waar windturbines wel kunnen.  Veel wrevel kan weg genomen worden door de bewoners financieel mee te laten genieten van 100% corporatieve windturbines. Er moet kunnen geëvolueerd worden naar toepassingen van kleinere windmolens voor bijvoorbeeld landbouwbedrijven.”

Inclusieve gemeente

Nieuwe inwoners moeten actief kunnen integreren in de dorpen. Ook ouderen en meer afhankelijke mensen moeten in hun dorp kunnen blijven wonen. Dat kan ook met coörporatieve initiatieven.

Duurzame landbouw

“Door rond de tafel te gaan zitten, te overleggen en empathie te tonen voor de individuele landbouwer die met problemen zitten door strenge wetgeving en lage prijzen. Er kunnen kleine stappen gezet worden in de richting van een lokalere economie met een plaatselijke afzet. Er moet open ruimte bewaard worden voor een landbouw die een goede opbrengst levert voor de landbouwers. Grondgebonden landbouw moet voorrang krijgen en de voedselproductiemoet in eigen handen blijven.”

Groene publieke ruimten

In woonwijken zijn er groene gebieden nodig waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en ontspannen. Groene gebieden moeten meer met elkaar verbonden worden.

Thuisgevoel in eigen gemeente

Mensen willen bewust in hun eigen dorp blijven wonen. Door voor zijn er ontmoetingsgelegenheden nodig zoals kleine zaaltjes, gemeenschapscentra en mag er niet bespaard worden op jeugd, sport en cultuur. Nieuwe initiatieven moeten een kans krijgen.

Van provincie naar ….

Fractieleider in de provincieraad Stef Boogaerts vertelde dat Vlaams-Brabant de enige Vlaamse provincie is die aankoopsubsidies voor natuurverenigingen als Natuurpunt niet afschafte. Er gaat nog steeds steun naar projecten als Paddenbroek en Kesterheide. “We werken samen met Natuurpunt om hun expertise. Ook de ‘Regionale Landschappen’ worden financieel gesteund.”

Groen wil de provincies afschaffen maar blijft voorstander van een niveau tussen Vlaanderen en de gemeenten. We zijn geen voorstanders van gigantische gemeenten die wel groot genoeg moeten zijn en regionaal ondersteund worden door bijvoorbeeld doorzichtige intercommunales. Die intercommunales zijn nu dikwijls een grote rotzooi waar niemand nog zijn weg vindt. Het democratische niveau moet beter aansluiten bij de huidige actualiteit”, aldus Stef Boogaerts.

Kritiek

Op het einde van de bijeenkomst kwamen de aanwezigen aan het woord. Een bewoonster van de Zwarteschaapstraat is niet te spreken over het gevaarlijke sluipverkeer in Gooik. “De lieten onze kinderen maar twee keer naar school fietsen want ze werden van de weg gereden. Er is enorm veel sluipverkeer en er wordt veel te snel gereden. Het probleem is al aangekaart maar er komt geen verandering.

Een bewoonster van de Sint-Annastraat bracht het probleem van het sluipverkeer aan maar stelde vast dat de politie alleen buiten de spitsuren controleert.  “We worden op vele vlakken gewoon niet gesteund. De burgemeester zegt zelf dat hij te snel rijdt.”

Een andere aanwezige repliceerde daarop dat er in Gooik behalve op het gebied van mobiliteit en landbouw wel vele groene punten ter harte worden genomen.  “In Gooik wordt er wel te veel gedacht in de richting van de klassieke landbouw.”

Iemand meende te weten dat de economische activiteiten uit de dorpen verdwijnt omdat de mensen niet meer naar de dorpen komen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?