Groen-Sp.a Lennik stelt haar verkiezingsprogramma voor

LENNIK – Het Lennikse kartel Groen-sp.a pakt ook uit met haar verkiezingsprogramma. De kandidaten stellen zich voor.

“We vormen een uitgebalanceerde voetbalploeg met een wat ongewone 1-8-1 opstelling. Wij hoeven ons niet fel te verdedigen, noch aan te vallen. Wij hebben genoeg aan een breed middenveld om van daaruit constructief op te bouwen met als doel het enige echte positieve alternatief te vormen in Lennik”, leidt lijsttrekker Stefaan Jans in.

Het programma:

Bestuurlijke organisatie

Groen-sp.a pleit voor een efficiënt, democratisch en transparant beleid.

• Wij stellen voor dat een afgevaardigde met kennis van zaken wordt aangeduid die opkomt voor de belangen van Lennik.

• Wij willen dat de oppositie ernstig genomen wordt en pleiten voor bindende adviezen van de adviesraden.

• Ook de betrokkenheid van de burger bij het bestuur vinden wij belangrijk. Daarom willen we wijkcomités oprichten om de inspraak van de burger te vergroten.

Financiën

De gemeentelijke financiën zien er niet goed uit en lennik moet dringend zijn verantwoordelijkheid opnemen.

• Voor GROEN-sp.a moeten er zo snel mogelijk structurele maatregelen komen.

• Wij dringen ook aan op een efficiënter personeelsbeleid.

• Wij pleiten voor het rationeel omspringen met energie en het kritisch evalueren van elke investering.

Mobiliteit

Zowel het openbaar vervoer als de veiligheid van de zwakke weggebruiker kunnen beter. minder verkeer volgt automatisch.

• Wij vragen extra aandacht voor de zwakke weggebruiker. Er moet dringend werk gemaakt worden van een fietspadenplan.

• Ook de voetganger wordt in Lennik stiefmoederlijk behandeld. Er is in onze gemeente een gebrek aan zebrapaden en bestaande voetpaden en fietspaden moeten ook onderhouden worden.

• Wij kiezen voor een doordacht mobiliteitsplan voor een veilig Lennik voor alle weggebruikers en een voldoende aanbod van openbaar vervoer voor al onze inwoners.

Milieu

Het gemeentebestuur en de burgers moeten samenwerken om onze gemeente groen en proper te houden.

• We hebben in onze gemeente een goed werkende milieuvereniging. Wij willen de expertise van Natuurpunt M.O. Lennik gebruiken om een degelijk milieubeleid uit te werken.

• Ook willen we de milieuraad herwaarderen als een onafhankelijk orgaan dat gemotiveerde adviezen verstrekt voor een duurzaam lokaal beleid.

• Wij willen jaarlijks een zwerfvuildag organiseren. Elke Lennikenaar kan dan helpen zwerfvuil te ruimen en zo kunnen we elkaar beter leren kennen.

• Energie is een te berekenen zaak, die eerder aan professionelen dan aan de politiek moet overgelaten worden.

• Wind- en zonne-energie moet maximaal aangewend worden. Ernstige studies moeten uitmaken waar wat kan.

• Wij willen de burger sensibiliseren tot een rationeler omgang met energie die op lokaal niveau winst oplevert.

Openbare werken

Meer duidelijkheid over zowel de voorbereidingen, de alternatieve routes en het verloop zal de hinder beperken.

• Wij hebben geen nood aan extra wegen, maar wel aan een goed onderhouden wegennet.

• Er moet een duidelijk onderhoudsplan worden opgemaakt om onze wegen op regelmatige tijdstippen te onderhouden..

• Er moet vooraf duidelijk worden gecommuniceerd met de bevolking en gezorgd voor een maximale betrokkenheid van de burger

Woonbeleid – ruimtelijke ordening

Er is nood aan alternatief en energiezuinig wonen in lennik.

• Er is een dringende nood aan betaalbare en sociale woningen, zonder dat de open ruimte verder aangesneden wordt.

• De gemeente moet ook zorgen dat er voldoende betaalbare kavels beschikbaar komen om mensen de kans te geven in onze gemeente een plaatsje te vinden.

• Wij pleiten voor een optimale huisvestingspolitiek voor de mensen en het milieu.

Kinder- en bejaardenopvang

Voor jonge ouders is kinderopvang vaak een probleem. ook hier kan de gemeente zijn steentje bijdragen door voor voldoende betaalbare kinderopvang te zorgen.

• De serviceflats in onze gemeente zijn een succes. Er zijn zelfs plannen voor een bejaardentehuis. Dit moet echter betaalbaar blijven voor onze senioren.

• Een soepeler opstelling naar kangoeroewonen kan bejaarden in hun vertrouwde omgeving laten genieten van hun oude dag.

Een sociaal lennik

Sociaal contact bevordert het vertrouwen.

• We willen in onze gemeente praatplekjes creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten..

• Het sport- en verenigingsleven moet gestimuleerd worden.

Jeugd

De jeugd in lennik moet vandaag kunnen beschikken over een degelijke ontmoetingsplaats op wandel- of fietsafstand..

• Met fuifbegeleidingsteams van vrijwilligers houden we uitgaan veilig en zij kunnen rekenen op professionele ondersteuning vanuit een jeugdcentrum.

De 11 kandidaten

STEFAAN JANS,

49 jaar, de fietsende architect. Een democratisch en transparant gemeentebestuur, daar wil ik de komende 6 jaar blijven voor gaan. Een groen, betaalbaar Lennik met blije gezichten, dat wil ik zien. Een sexy Lennik waar alle mensen graag wonen, werken, winkelen en zich amuseren, daar wil ik bij zijn. Maar eerst wil ik helpen puin ruimen, de financiën saneren met slimme investeringen en een efficiënt uitgavenbeleid.

2. NADINE LINGIER,

Hallo, ik ben Nadine, 56 jaar jong, bediende, moeder van 3 kinderen en fiere oma van 3 kleinkinderen. Mijn vrije tijd vul ik in als vrijwillige hulpverlener en dienstverantwoordelijke bij het Vlaamse Kruis. Op gemeentelijk vlak wil ik mij vooral inzetten voor de noden van alle Lennikenaren. Een betaalbare woning voor de jongeren, de sociale woningbouw en mobiliteit”.

3. PAUL DE LEENER,

In het Pajottenland geboren in 1967 en opgegroeid in Brussel, ligt de problematiek van de stadsrand me nauw aan het hart. Actief in een hulpdienst en in de ecologische bouw. Begaan met natuur via de Lennikse milieuorganisatie en de kennis van plantengeneeskunde. In het beleid zou ik graag meer verbeelding zien en versterkte inspraak van adviesraden, die garant staan voor een begin van basisdemocratie.

4. ELISABETH MERTENS,

56 jaar, medewerker humanitaire organisatie. ‘Wat ik belangrijk vind: zorg voor hen die het moeilijk hebben, pertinente keuzes voor natuurbehoud en energie, een meer sociaal en cultureel Lennik. Voor een goed leven voor iedereen.’

5. TOON DUBOIS,

24 jaar. Ik doe aan zelfstudie over natuur, techniek, politiek, kwantumfysica, filosofie, religie, ...Sinds 2012 jeugdtrainer bij SP. Eizeringen, voorheen medeleider van competitief videogaming team. Voorstander objectieve wetenschap en vrije informatie, anti-kapitalist, humanist. Het is dringend tijd om anders te denken. De politiek correcte weg staat vol opstakels, omleidingen en corruptie. Toch zoeken te weinig mensen zelf een vlottere baan richting hun doel. Ook het financiële aspect is een remming op het leven, waarvoor iedereen blijft plooien. Het kan nochtans anders, en daar ga ik voor! µ

6. ELS VAN LEMBERGEN,

Ik ben 45 jaar, mama van 3 toffe kinderen en werk als financieel bediende. Lennik lijkt heel groen en landelijk, maar is dat wel zo ? Ons dorp kan veel fiets- en voetgangersvriendelijker. Lennik lijkt heel welvarend en gastvrij, maar geldt dat wel voor iedereen? Basisdemocratie en solidariteit moet de politici hoog in het vaandel staan.

7. GAUTHIER ARITS,

51 jaar. Wat ik belangrijk vind: luisteren naar experten bvb: een professioneel brandweerkorps is goedkoper dan vrijwilligers. De burger wordt hoe langer hoe meer geconfronteerd met genomen beslissingen zonder daarbij inzage en recht van spreken te hebben. Ik pleit voor een effectief debat in het gemeentehuis met een open communicatie waar alle partijen hun ideeën voorleggen, en vooral: duurzame beslissingen met perspectief (betaalbaarheid en leefbaarheid) naar onze toekomst en die van onze kinderen.

8. INGE FERWERDA,

54 jaar, mama van 2 zonen, docent Sint-Lukas Brussel en zelfstandig ontwerper, bouwt aan een ecologische B&B in Sint-Martens Lennik. “We kibbelen over de kleur van het behang, terwijl het huis in brand staat...” Er is nood is aan no-nonsense politiek die uitgaat van gezond idealisme. Om een gelukkige samenleving te bouwen voor onze kinderen zijn vandaag moedige beslissingen en keuzes nodig. Groen-sp.a heeft daarvoor de expertise.

9. IGNACE VAN DE MAELE,

58 jaar, technisch bediende bij beveiligingsfirma. Papa van 2 volwassen kinderen. Genieten van klassieke muziek en een goed boek als vrijetijdsbesteding. Vind samenwerking met andere gemeenten belangrijk voor o.a. cultuuraanbod. Meer sociale woningbouw en aandacht voor de stem van onze jongeren.

10. TINE MERCKX,

Ik ben Tine, 22 jaar. Momenteel ben ik bezig met mijn laatste jaar verpleegkunde in Jette. Buiten studeren ben ik nog altijd les aan het volgen in de muziekacademie in Lennik waar ik drumles volg en reeds een diploma hobo behaald heb. Ik help ook inmiddels al enkele jaren mee op de etentjes van 11.11.11 die in de sporthal in Lennik worden georganiseerd.  Ik interesseer mij dus voornamelijk in gezondheidszorg en cultuur, wat voor mij belangrijke topics zijn.

 11. STEF EISENDRATH,

36 jaar, Industrieel Ingenieur bij Nexans en voorzitter Oudercomité De Key. Wil werken aan een veilige (fiets-)gemeente voor onze jeugd en hen de kans geven om zich binnen Lennik verder te kunnen ontplooien, ook later! Hiervoor is echter een positieve en alternatieve aanpak nodig


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?