Groen Pajottenland verruimt debat rond betonstop

Donderdagavond 23 maart vond er een debat rond de betonstop plaats, in de zorgaanbieder vzw Zonnestraal. Organisator was Groen Pajottenland en er namen heel wat diverse actoren aan deel. Het debat volgde na de documentaire ‘Plannen voor plaats’.

De zaal achterin Zonnestraal is tot de nok gevuld met mensen die begaan zijn met het milieu en meer bepaald de ruimtelijke ordening. ‘De natuur belangt vandaag de harten van àlle mensen. Het is ook mooi om zien dat de burgerparticipatie groeit op dit vlak’, vangt Hendrik Schoukens van de UGent en Groen Lennik aan. Hij meent dat de Lennikse Markt ook wat groener mag, iets wat in de reportage ook te zien was: de publieke ruimte inpalmen. Schoukens schetst ook het belang van carpoolen: ‘Ik stond eens twintig minuten te wachten op mijn bus. In die tijd heb ik zo’n honderd wagens zien passeren, allemaal met niet meer dan twee inzittenden. Het zou toch mooi zijn als we auto’s konden delen? Dit zou ook het parkeerprobleem oplossen’, aldus Schoukens.

Lees verder onder de video.

‘Ik ben wel degelijk voorstander van het autodelen’, zegt schepen van ruimtelijke ordening Heidi Elpers, ‘Daarnaast gaat de gemeente dit jaar trouwens starten met de Markt in te groenen’, aldus de schepen.

Maar laten we nu even focussen op de eigenlijke betonstop. Thomas Valkeniers van het immobiliënkantoor Pajota haalt enkele onrustwekkende cijfers van de studiedienst van de Vlaamse regering aan. ‘Tegenover het jaar 2008 zijn er zeven procent meer Belgen’, zegt hij, ‘In Brussel zal het aantal inwoners in 35 jaar verdubbelen. De vraag is dan ook wat de invloed zal zijn voor de Vlaamse rand. Lennik zal zo’n 2.500 meer inwoners mogen verwachten tegen 2060. Dat komt neer op zo’n 800 à 1.000 meer woningen. Appartementen kunnen hier een grote rol in spelen. Ik merk vooral bij mijn oudere klanten lovende reacties. Als je niet naast elkaar kan wonen, moet je in de hoogte gaan wonen. We moeten afstappen van het ideaal van een groot huis’, vertelt Valkeniers.

Ook project Steenuil heeft een vertegenwoordiger in dit debat: Maarten Vanoudenhove woont zelf al zeventien jaar in Lennik en doet dit in een kangoeroewoning. ‘Elke gemeente moet resoluut gaan voor leefbaarheid en actieve burgers zijn hierin essentieel,’ zegt hij, ‘Appartementisering is volgens mij een alternatieve woonvorm die de open ruimte niet zal verdringen. Het belangrijkste dat ik wil meegeven, is dat kernversterking mag mits het gepaard gaat met het ecologische. Zo kan je bijvoorbeeld fijn stof verslaan’, aldus Vanoudenhove.

Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu schat de rol van de gemeente binnen de ruimtelijke ordening hoog in. ‘In het filmpje zag je goede voorbeelden die lokaal ontstaan zijn. Kleinere gemeenten investeren echt in een dorpskern en durven nee te zeggen tegen verkavelingen. Lennik moet in de eerste plaats inzetten op identiteit en het versterken van haar geschiedenis. Ik zag onderweg naar hier zo veel lintbebouwing, vergelijkbaar met de rest van Vlaanderen. We moeten hier een stokje voor steken. Ook wordt vaak het onderscheid gemaakt tussen eengezinswoningen en appartementen, terwijl dit vaak een mengmoes is die meer nagestreefd moet worden’, vertelt Grietens.

Dirk De Loecker over de betonstop: 'Ga twintig jaar terug in de tijd en projecteer dit op de komende jaren.'

Dirk De Loecker van Plan + meent dat de maatschappij moet aanvaarden dat onze leefomgeving almaar meer verandert. ‘Maar op welke manier? We hebben duidelijkheid nodig. Mensen kunnen goed om met een nee, heb ik gemerkt. Veel projecten stranden in langdurige vergaderingen. Die laatsten gebeuren vaak in een ruimte met airconditioning, afgeschermd van de buitenwereld. Maar pak het probleem toch aan bij de basis: ga eens een wandeling maken’, zegt hij en voegt er nog een straffe stelling aan toe, ‘Het probleem auto is eigenlijk geen probleem. Het zijn er enkel te veel en we gebruiken ze op een foute manier. Ikzelf fiets naar mijn werk en als ik mijn collega vraag hoe lang hij onderweg is, antwoordt die exact dezelfde tijd die ik nodig heb. Daarnaast wens ik nog een wake up call te doen: de betonstop geldt voor onbebouwde percelen, niet voor bebouwde. Ga twintig jaar terug in de tijd en projecteer dit op de komende jaren’, tot zover De Loecker.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?